Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Křivka obecná (Loxia curvirostra), Common Crossbill

ROK 2010-15 2016 (28.09.) Celkem
den 5 3 8
noc - - -
n 5 3 8
Křivky v Jeseníkách pravidelně hnízdí, nejčastěji je možné potkat je v pásmu kleče. Nad odchytovými stanovišti pravidelně přeletují ve výšce ve směru hřebene. Je proto obtížné odlišit tažné ptáky, kteří se nad sedlem občas také objeví a přeletují klasickým směrem napříč hřebene. Zatím pouze třikrát se podařilo křivky odchytit - 8.11.2011 (2 ptáci), 16.9.2014 (1 pták) a 5.9.2015 (2 ptáci).