Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Křivka obecná (Loxia curvirostra), Common Crossbill

ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 11 2 13
noc - - -
n 11 2 13
Křivky v Jeseníkách pravidelně hnízdí, nejčastěji je možné potkat je v pásmu kleče. Nad odchytovými stanovišti pravidelně přeletují ve výšce ve směru hřebene. Je proto obtížné odlišit tažné ptáky, kteří se nad sedlem občas také objeví a přeletují klasickým směrem napříč hřebene. Vzhledem k tomu, že přeletují vysoko, daří se ptáky odchytit jen ojediněle - 8.11.2011 (2 ptáci), 16.9.2014, 5.9.2015 (2 ptáci), 25.08.2016, 04.09.2016, 25.09.2016.