Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Křivka obecná (Loxia curvirostra), Common Crossbill

graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 28
z toho den 28
z toho noc -
Rekordní odchyty
denní - vždy jen 1-2 ex. -
noční - v noci netáhne -
Krajní data
nejčasnější - místní ptáci -
nejpozdější - místní ptáci -
Křivky v Jeseníkách pravidelně hnízdí, nejčastěji je možné potkat je v pásmu kleče. Nad odchytovými stanovišti pravidelně přeletují ve výšce ve směru hřebene. Je proto obtížné odlišit tažné ptáky, kteří se nad sedlem občas také objeví a přeletují klasickým směrem napříč hřebene. Vzhledem k tomu, že přeletují vysoko, daří se ptáky odchytit jen ojediněle - 8.11.2011 (2 ptáci), 16.9.2014, 5.9.2015 (2 ptáci), 25.08.2016, 04.09.2016, 25.09.2016.