Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Skřivan lesní (Lullula arborea)

Foto: Pták, odchycený v noci 1./2.11.2011.)
ROK 2010-15 2016 (04.08.) Celkem
den 2 - 2
noc 10 - 10
n 12 - 12
FOTOGALERIE

Pták, chycený v noci 1./2.11.2011 - pohled na kresbu ocasu.

Jeden z ptáků, chycených v roce 2010 (foto F. Zicha).

Pták, chycený v noci 1./2.11.2011 - pohled na kresbu křídla.

Pták, chycený v noci 1./2.11.2011 - detail kresby ocasu.

Pták, chycený v noci 1./2.11.2011 - boční pohled s patrným tvarem a délkou zadního drápu.

Pták, chycený ráno 3.11.2012.