Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Skřivan lesní (Lullula arborea)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 8 20 28
noc 15 2 17
n 23 22 45
FOTOGALERIE

Pták, chycený v noci 1./2.11.2011 - pohled na kresbu ocasu.

Jeden z ptáků, chycených v roce 2010 (foto F. Zicha).

Pták, chycený v noci 1./2.11.2011 - pohled na kresbu křídla.

Pták, chycený v noci 1./2.11.2011 - detail kresby ocasu.

Pták, chycený v noci 1./2.11.2011 - boční pohled s patrným tvarem a délkou zadního drápu.

Pták, chycený ráno 3.11.2012.