Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 34 - 34
noc 84 8 92
n 118 8 126
URČOVÁNÍ

Pták, chycený 18.08.2012 - detail křídla s charakteristicky krátkou první letkou (kratší než ruční krovky) a zářezem pouze na třetí ruční letce. Druhá letka je výrazně delší než u slavíka obecného (vpravo).

Slavík obecný, chycený 17.08.2012 - detail křídla s charakteristicky dlouhou první letkou (delší než ruční krovky) a zářezem na třetí a čtvrté letce. Druhá letka je výrazně kratší než u slavíka tmavého (vlevo).

Pták, chycený 20.08.2012 - detail ocasu. Ocas je jiného odstínu než hřbet, ale ne tak rezavý jako u slavíka obecného (vpravo).

Slavík obecný, chycený 17.08.2012 - detail ocasu, který tolik nekontrastuje se zbarvením svrchu těla, zato je o poznání rezavější.

Pták, chycený 17.08.2012 - detail křídla; charakteristické vykrojení jen na třetí ruční letce.

Pták, chycený 20.08.2012 - detail křídla.

Pták, chycený 17.08.2012 - detail ocasu.

Pták, chycený 18.08.2012 - detail ocasu.

FOTOGALERIE

První pták roku 2012, chycený na nahrávku během dopoledne 17.08.2012.

Druhý pták roku 2012, chycený na nahrávku ráno 18.08.2012.

Třetí pták roku 2012, chycený na nahrávku jako druhý ze dvou ráno 18.08.2012.

Čtvrtý pták roku 2012, chycený na nahrávku ráno 20.08.2012.