Odchyty na Červenohorském sedle 2017
s poznámkami k rokům 2010-16

MENU
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

Pták, kroužkovaný v noci 27./28.8.2011.
ROK 2010-16 2017 Celkem
den 12 1 13
noc 21 - 21
n 33 1 34
POZNÁMKA
První slavík obecný byl na Červenohorském sedle kroužkován během úspěšné noci 27./28.8.2011. V roce 2012 se podařilo kroužkovat další tři ptáky - 16./17.8.2012 1 ex. a 23./24.8.2012 dokonce 2 ex. Oproti čtyřem slavíkům obecným se za tři roky akce podařilo kroužkovat 15 slavíků tmavých - blíže o rozlišování obou druhů na stránce slavíka tmavého. V následujících letech přineslo zaměření na slavíky další odchycené ptáky - 2013 (4), 2014 (2), 2015 (2). Časnější začátek akce v roce 2016 (od 1. 8.) možná ukázal na to, proč se chytalo tak málo slavíků obecných; jen během prvních tří dnů akce bylo kroužkováno dalších pět ptáků! Celkem bylo nakonec v roce 2016 odchyceno 21 slavíků obecných.
FOTOGALERIE

Pták, kroužkovaný v noci 16./17.8.2012.

Pták, kroužkovaný v noci 16./17.8.2012 - detail křídla s charakteristickými znaky: první letka je delší než ruční krovky, zúžení vnějšího praporu na třetí i čtvrté ruční letce.

Pták, kroužkovaný v noci 16./17.8.2012 - detail ocasu.