Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 81
z toho den 27
z toho noc 54
Rekordní odchyty
denní 03.08.2016 – 3 ex.
03.08.2017 – 3 ex.
noční 05.08.2016 – 3 ex.
09.08.2016 – 3 ex.
12.08.2016 – 3 ex.
10.08.2017 – 3 ex.
31.07.2018 – 3 ex.
Krajní data
nejčasnější 31.07.2017 – 3 ex. (n)
01.08.2017 – 1 ex. (d)
01.08.2018 – 2 ex. (d)
01.08.2018 – 1 ex. (n)
nejpozdější 10.09.2017 – 1 ex. (n)
05.09.2021 – 1 ex. (d)
31.08.2013 – 1 ex. (d)
POZNÁMKA
První slavík obecný byl na Červenohorském sedle kroužkován během úspěšné noci 27./28.8.2011. V roce 2012 se podařilo kroužkovat další tři ptáky - 16./17.8.2012 1 ex. a 23./24.8.2012 dokonce 2 ex. Oproti čtyřem slavíkům obecným se za tři roky akce podařilo kroužkovat 15 slavíků tmavých - blíže o rozlišování obou druhů na stránce slavíka tmavého. V následujících letech přineslo zaměření na slavíky další odchycené ptáky - 2013 (4), 2014 (2), 2015 (2). Časnější začátek akce v roce 2016 (od 1. 8.) možná ukázal na to, proč se chytalo tak málo slavíků obecných; jen během prvních tří dnů akce bylo kroužkováno dalších pět ptáků! Celkem bylo nakonec v roce 2016 odchyceno 21 slavíků obecných. Rovněž v následujícím roce 2017 bylo kroužkováno 17 slavíků obecných. Získaný graf výskytu jednoznačně ukazuje, že odchyty začátkem srpna zastihují slavíky obecné již v plném tahu.
FOTOGALERIE

Pták, kroužkovaný v noci 16./17.8.2012.

Pták, kroužkovaný v noci 16./17.8.2012 - detail křídla s charakteristickými znaky: první letka je delší než ruční krovky, zúžení vnějšího praporu na třetí i čtvrté ruční letce.

Pták, kroužkovaný v noci 16./17.8.2012 - detail ocasu.

První pták roku 2017 (chycen 01.08. ráno).