Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Konipas bílý (Motacilla alba)

Foto: Pták, kroužkovaný 26.10.2011.
ROK 2010-15 2016 (22.10.) Celkem
den 12 1 13
noc - 2 2
n 12 3 15
PELICHÁNÍ, URČOVÁNÍ VĚKU
Po vyhnízdění procházejí mladí ptáci (1K) postjuvenilním částečným pelicháním, během něhož se vytvoří charakteristické rozhraní mezi juvenilními a novými velkými loketními krovkami. Vzhledem k variabilitě pelichání však někteří ptáci vymění všechny krovky a někteří žádnou. Pokud jsou všechny krovky přepelichané, kontrastují s hnědavými juvenilními letkami. Dospělí ptáci pelichají na podzim úplně, pelichání ukončují do konce září (mladí ptáci do začátku října). Na jaře pelichají všichni ptáci vnitřní velké loketní krovky a terciály.

Jeden z ptáků, kroužkovaných 14.10.2012. Podle zbarvení čela jde o samici. Velké loketní krovky jsou všechny juvenilní, kontrastující s malými krovkami - jde tedy o mladého (1K) ptáka.

Druhý z ptáků, kroužkovaných 14.10.2012. Opět se jedná o samici (viz zbarvení čela); všechny krovky jsou stejného stáří (srovnej s ptákem vlevo), jde tedy o dospělého (+1K) ptáka.

Srovnání obou ptáků, kroužkovaných 14.10.2012. Dole +1K samice s adultními krovkami bez kontrastu, nahoře 1K samice s kontrastem mezi velkými (juvenilními) a malými loketními krovkami.

FOTOGALERIE

Jeden z ptáků, kroužkovaných v polovině října 2011 (foto F. Zicha).