Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Konipas bílý (Motacilla alba)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 40
z toho den 38
z toho noc 2
Rekordní odchyty
denní 03.08.2019 – 5 ex.
14.10.2012 – 3 ex.
19.08.2017 – 3 ex.
noční 19.10.2016 – 2 ex.
(jediný noční odcyht)
Krajní data
nejčasnější - místní ptáci -
nejpozdější 26.10.2011 – 1 ex. (d)
20.10.2020 – 2 ex. (d)
19.10.2016 – 2 ex. (n)
19.10.2011 – 1 ex.
PELICHÁNÍ, URČOVÁNÍ VĚKU
Po vyhnízdění procházejí mladí ptáci (1K) postjuvenilním částečným pelicháním, během něhož se vytvoří charakteristické rozhraní mezi juvenilními a novými velkými loketními krovkami. Vzhledem k variabilitě pelichání však někteří ptáci vymění všechny krovky a někteří žádnou. Pokud jsou všechny krovky přepelichané, kontrastují s hnědavými juvenilními letkami. Dospělí ptáci pelichají na podzim úplně, pelichání ukončují do konce září (mladí ptáci do začátku října). Na jaře pelichají všichni ptáci vnitřní velké loketní krovky a terciály.

Jeden z ptáků, kroužkovaných 14.10.2012. Velké loketní krovky jsou všechny juvenilní, kontrastující s malými krovkami - jde tedy o mladého (1K) ptáka.

Druhý z ptáků, kroužkovaných 14.10.2012. Všechny krovky jsou stejného stáří (srovnej s ptákem vlevo), jde tedy o dospělého (+1K) ptáka.

Srovnání obou ptáků, kroužkovaných 14.10.2012. Dole +1K pták s adultními krovkami bez kontrastu, nahoře 1K pták s kontrastem mezi velkými (juvenilními) a malými loketními krovkami.

FOTOGALERIE

Jeden z ptáků, kroužkovaných v polovině října 2011 (foto F. Zicha).