Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Konipas luční (Motacilla flava)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 4 - 4
noc 7 - 7
n 11 - 11
POZNÁMKA
Konipasi luční protahují přes sedlo za vhodného počasí početně v průběhu září. V roce 2012 jsme poprvé zaznamenali tah kopiasů lučních také v druhé polovině noci (18./19.9.2012, jeden pták byl chycen a kroužkován).
PELICHÁNÍ, URČOVÁNÍ VĚKU
Na podzim pelichají mladí ptáci v rámci částečného pelichání určité množství krovek, výsledný kontrast pak umožňuje jejich určení; komplikovanější může být případ ptáků, kteří přepelichají všechny velké krovky.

Křídlo mladého (1K) samce, kroužovaného 15.9.2012. Tento pták (zatím) přepelichal pouze střední loketní krovky (mimo jednu vnitřní), tato pera nápadně kontrastují se stgarými velkými krovkami.

Ocas stejného ptáka.

Pravděpodobně dospělý (+1K) samec, kroužkovaný v noci z 18. na 19.9.2012. Mezi velkými a ostatními krovkami není žádný patrný kontrast.

Mladý (1K) samec z 15.9.2012 - pohled na břicho. Samice nemají nikdy tak nápadně zbarvené podocasní krovky.
FOTOGRAFIE

První pták akce, kroužkovaný 8.9.2011.