Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Metody odchytu

Na Červenohorském sedle je rozmístěno mnoho sítí (řadové délky 9, 12 a 18 metrů), které lze vzhledek k účelu odchytu rozdělit na dvě stanoviště - tzv. světelné sítě a denní sítě.

Světelné sítě jsou umístěny u chaty, po většinu loňské a začátkem letošní sezóny šlo o tři sítě, tvořící zalomenou linii za světlem ve tvaru rozevřeného písmene U. Koncem září jsme přidali další, čtvrtou síť, která má vykrýt prostor, kudy někteří ptáci za lepší viditelnosti sítě obletují. S příchodem soumraku se rozsvítí odchytové světlo s 2 kW výbojkou, umístěné asi metr před střední síť. Světlo je naklopeno tak, aby horní hrana světelného kužele svírala s povrchem úhel zhruba 60°. Směrem k hotelu na Červenohorském světle je kužel světla odstíněn plechem, aby nedocházelo k rušení hostů. V blízkosti světla je po loňským zkušenostech umístěn podběrák, který slouží k odchytu ptáků, kteří usedli před světlo (podařilo se tak polapit mj. pěnici slavíkovou, rákosníky, sluku nebo nahnat do sítě slípku zelenonohou). Za reflektorem je nově umístěn reproduktor napojený bezdrátově na mp3 přehrávač v chatě. Sítě jsou jemné, vždy ty nejkvalitnější, 18metrové, s 15mm oky. V současné době je tak na noc instalována zalomená linie 64 m sítí. Rovněž nově je v letošním roce za střední světelnou sítí umístěna 18metrová dvoukapsová síť s 60 mm oky na pětimetrových tyčích, která by měla být schopná zachytit některé větší ptáky, přeletující těsně nad světelnými sítěmi; loni zde tak např. prolétaly sluky, čírka obecná nebo břehouš (vzhledem k datu zřejmě břehouš rudý). Letos zatím chytila lindušku horskou a zadržela např. pisíka.


Celkový pohled na odchytové stanoviště světelných sítí.

V roce 2011 doplnila po většinu nocí světelné sítě soustava čtyř dvanáctimetrových sítí s 25 mm oky, získaná z projektu vedeného Z. Moudrým a primárně sloužící k odchytu křepelek. Sítě v soustavě jsou sestaveny do čtverce s průchodem v jednom rohu sestavy. Soustava je umístěna výše ve svahu sjezdovky, mimo část osvětlenou reflektorem. Ve druhé části podzimu chceme tuto soustavu zkusit využít i k odchytu skřivanů, kteří se světlu do značné míry vyhýbají. Samozřejmostí je výkonná aparatura s mp3 přehrávačem, umístěna v centru soustavy. Při zvýšeném tahu křepelek byla tato soustava doplněna až třemi doprovodnými 12metrovými sítěmi.

Denní sítě jsou porůznu a podle zkušeností rozmístěny v okolních porostech. Po loňských zkušenostech jsme přidali sítě za světelné sítě a tři sítě umístili tak, aby zčásti čněly z porostu do sjezdovky. V letošním roce proběhla v porostech silná prořezávka, která by mohla odchytu některých druhů prospět. Denní sítě jsou za soumraku staženy, roztahují se opět před rozedněním tak, aby zachytily i ranní rozlet ptáků, nalákaných na světlo. Výjimkou je tzv. slukovka, 18metrová síť s 50 mm oky, umístěna v prostoru, kde proletují na podzim právě sluky. Chytají se do ni také kalousi, puštík, lelci a ve dne krahujci a drozdi. Ostatní sítě jsou klasické pěvcovky s 15 mm oky, v době tahu králíčků je jedna ze sítí nahrazena 9metrovou sítí s 14 mm oky. Za příznivých podmínek necháváme v noci roztažené i pěvcovky v blízkosti chaty. Všechny sítě jsou samozřejmě pravidelně kontrolovány po celou dobu, kdy jsou roztažené. V současné době je v prostoru odchytové "stanice" instalováno cca 200 metrů denních sítí. Při ranních odchytech jsou bohatě využívány mp3 přehrávače s hlasy aktuálně protahujících druhů, často v mixu 3-4 druhů najednou.


Jedna z linií denních sítí, tvořená dvěmi propojenými 12m sítěmi, velmi úspěšná část.


Nový reflektor s 2 kW výbojkou, používaný v roce 2011.


Umístění reflektoru před světelnými sítěmi (v pozadí je viditelná spodní 18m síť.


Reflektor v akci za nevýhodné noci bez mlhy, kužel světla je nejasný, viditelnost před sítěmi a tím i sítí výborná, ptáci i za vhodného větru sítě přeletují.


Příznivá noc, jasný kužel světla v mlze, viditelnost omezená, řada ptáků naletuje do sítí nebo sedá před reflektor.


Špaček obecný na tahu usedl na plech, chránící před osvětlením hotel a chaty v sedle.