Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Sýkora uhelníček (Parus ater)

ROK 2010-15 2016 (02.11.) Celkem
den 1 124 50 1 174
noc - - -
n 1 124 50 1 174
URČOVÁNÍ STÁŘÍ, PELICHÁNÍ

Juvenilní pták - nejnápadnější rozdíl je v barvě temenních per (18.7.2012)

Postjuvenilní pelichání - objevují se lesklá temenní pera a dorůstají vnitřní loketní krovky (2.8.2012).

Křídlo juvenilního ptáka (1K) - loketní krovky jsou dosud všechny juvenilní, pelichání ještě nezačalo (18.7.2012)

Postjuvenilní pelichání (pták 1K) - pět loketních krovek zůstane nepřepelichaných, nové vnitřní dorůstají (2.8.2012)

Křídlo mladého ptáka (1K) - průměrný vzhled, přepelichána je asi polovina velkých loketních krovek, nápadný kontrast mezi novými černavými a starými hnědavými pery (16.8.2012)

¨

Křídlo mladého ptáka (1K) - jedna krajní loketní krovka je nepřepelichaná a liší se od nových (dospělí ptáci přepelichali všechny) (6.11.2011)

Opačný extrém - u tohoto ptáka dorůstá jediná, nejnvnitřnější loketní krovka, ostatní zůstanou juvenilní. Dorůstají nové střední krovky. (3.8.2012)

FOTOGALERIE

Mladý pták (1K) odchycený 22.08.2012.

Mladý pták (1K) odchycený 1. října 2011.

Mladý pták (1K) odchycený 6. listopadu 2011.