Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Sýkora parukářka (Parus cristatus)

ROK 2010-15 2016 (23.09.) Celkem
den 11 1 12
noc - - -
n 11 1 12
FOTOGALERIE

Ptáci, chyceni společně 27.08.2011.

Křídlo mladého (1K) ptáka z 3.8.2012 - právě pelichá velké loketní krovky až na nejkrajnější, která zůstane zachována.