Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Sýkora koňadra (Parus major)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 8 922 3 222 12 144
noc - - -
n 8 922 3 222 12 144
POZNÁMKA

V některých dnech probíhá intenzívní tah sýkor (smíšená hejna koňader a modřinek). Například během dopoledne 16. října 2010 bylo kroužkováno 223 koňader a 40 modřinek. Velmi silný tah v některých dnech roku 2012 znemožnil prakticky odchyt. Během extrémního tahu 28.9.2012 bylo za plného obsazení terénní stanice kroužkováno 501 koňader a 154 modřinek, v následujících dnech byly po příletu prvních hejn sýkor sítě stahovány. Nepodcenit tah koňader je jedním z hlavních bezpečnostních opatření odchytů na Červenohorském sedle od poloviny září do konce října.

URČOVÁNÍ VĚKU A POHLAVÍ

Křídlo adultní (+1K) samice. Určování věku samic je často velký oříšek, stačí jinak rozevřít křídlo nebo jej naklopit do světla a ruční krovky najednou vypadají juvenilně... Na tomto záběru je šedivé zbarvení a podobnost s loketními krovkami zřejmá. (17.11.2011)

Křídlo dospělého (+1K) samce z 30.9.2012; ruční krovky jsou stejně šedivé jako krovky loketní.

Křídlo mladého (1K) ptáka z 28.9.2012. Ruční krovky jsou hnědavé a kontrastují s šedými loketními krovkami. Hnědá jsou také pera křidélka.

FOTOGALERIE

První koňadra roku 2012, kroužkovaná 16.7.

Krásně vybarvený dospělý samec ze severnějších populací, kroužkovaný na tahu 30.9.2012.