Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Sýkora koňadra (Parus major)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 21 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 15 331
z toho den 15 331
z toho noc -
Rekordní odchyty
denní 28.09.2012 – 501 ex.
15.10.2014 – 313 ex.
20.10.2019 – 312 ex.
noční - v noci netáhne -
Krajní data
nejčasnější - místní ptáci -
nejpozdější - na lokalitě zimuje -
POZNÁMKA

V některých dnech probíhá intenzívní tah sýkor (smíšená hejna koňader a modřinek). Například během dopoledne 16. října 2010 bylo kroužkováno 223 koňader a 40 modřinek. Velmi silný tah v některých dnech roku 2012 znemožnil prakticky odchyt. Během extrémního tahu 28.9.2012 bylo za plného obsazení terénní stanice kroužkováno 501 koňader a 154 modřinek, v následujících dnech byly po příletu prvních hejn sýkor sítě stahovány. Nepodcenit tah koňader je jedním z hlavních bezpečnostních opatření odchytů na Červenohorském sedle od poloviny září do konce října.

URČOVÁNÍ VĚKU A POHLAVÍ

Křídlo adultní (+1K) samice. Určování věku samic je často velký oříšek, stačí jinak rozevřít křídlo nebo jej naklopit do světla a ruční krovky najednou vypadají juvenilně... Na tomto záběru je šedivé zbarvení a podobnost s loketními krovkami zřejmá. (17.11.2011)

Křídlo dospělého (+1K) samce z 30.9.2012; ruční krovky jsou stejně šedivé jako krovky loketní.

Křídlo mladého (1K) ptáka z 28.9.2012. Ruční krovky jsou hnědavé a kontrastují s šedými loketními krovkami. Hnědá jsou také pera křidélka.

FOTOGALERIE

První koňadra roku 2012, kroužkovaná 16.7.

Krásně vybarvený dospělý samec ze severnějších populací, kroužkovaný na tahu 30.9.2012.