Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Sýkora lužní (Parus montanus)

ROK 2010-15 2016 (28.08.) Celkem
den 18 2 20
noc - - -
n 18 2 20
POZNÁMKA
Určování sýkory lužní a sýkory babky - viz stránka sýkory babky.

V roce 2012 bylo kroužkováno celkem 8 sýkor lužních; je otázkou, zda šlo (pravděpodobně) o slabý tah nebo o místní populaci.
FOTOGALERIE

Pták chycený 1. října 2011.

Pták chycený 30. září 2012.