Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Sýkora babka (Parus palustris)

ROK 2010-15 2016 Celkem
den 9 - 9
noc - - -
n 9 - 9
ROZLIŠOVÁNÍ SÝKORY LUŽNÍ A SÝKORY BABKY

Sýkora babka - jasně jsou viditelné dva znaky, a to absence kontrastních lemů loketních letek, které by tvořily světlé křídelní pole a výrazný světlý pruh podél styku čelistí zobáku (100% a nejlepší rozlišovací znak).

Sýkora lužní - světlé lemy loketních letek tvoří nápadné křídelní pole (kontrastující se zbytkem opeření), na styku čelisti zobáku chybí kontrastní bělavý proužek.

Sýkora babka - detail zobáku se světlým pruhem na styku čelistí.

Sýkora lužní - detail zobáku bez světlého pruhu, typického pro sýkoru babku.

Sýkora babka - detail ocasu; pomocný znak, rýdovací pera jsou zhruba stejně dlouhá.

Sýkora lužní - detail ocasu; pomocný znak; ocas je stupňovitý, krajní rýdováky jsou výrazně kratší.

FOTOGALERIE

Babka ze 17.8.2012, detail.

Babka ze 17.8.2012 - detail křídla.