Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Vrabec polní (Passer montanus)

Pták z 6.10.2012.
ROK 2010-15 2016 (17.10.) Celkem
den 2 2 4
noc - - -
n 2 2 4
TAH

Pták, pozorovaný na tahu u chaty 12.11.2011.

FOTOGALERIE

Pták z 29.10.2011.