Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Vrabec polní (Passer montanus)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 5 4 9
noc - - -
n 5 4 9
TAH

Pták, pozorovaný na tahu u chaty 12.11.2011.

FOTOGALERIE

Pták z 29.10.2011.