Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 2 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 1 549
z toho den 968
z toho noc 581
Rekordní odchyty
denní 04.10.2014 – 19 ex.
27.09.2015 – 18 ex.
01.08.2020 – 15 ex.
noční 19.10.2016 – 100 ex.
16.10.2015 – 88 ex.
05.10.2020 – 41 ex.
Krajní data
nejčasnější - místní ptáci -
nejpozdější 09.11.2012 – 1 ex. (n)
08.11.2012 – 1 ex. (n)
08.11.2020 – 1 ex. (d)
POZNÁMKA
Budníčci menší se na sedle chytají v průběhu celé sezóny, přičemž variabilita jejich zbarvení a velikosti je obrovská. Někteří jsou tak malí, že to i zkušení kroužkovatele nutí k přeměřování a pátrání, o co se vlastně jedná. K tomu přistupuje variabilita chytaných budníčků větších, proto je nutné dát si při určování řady ptáků velký pozor.
VARIABILITA
V noci 9./10.11.2012 byl jako nejpozdnější budníček menší akce kroužkován neobvykle mohutný jedinec, odpovídající některými rysy minimálně hraniční populaci mezi ssp. collybita a ssp. abietinus. Zde je několik fotografií tohoto zvláštního jedince:

FOTOGALERIE

Nejčasnější budníček menší akce, kroužkovaný 20.7.2012; podle stavu opeření jde zřejmě o mladého ptáka.

Křídlo ptáka, kroužkovaného 20.7.2012.

Pták odchycený 1. října 2011.

Křídlo a ocas druhého z ptáků, odchycených 29.10.2011.

První z ptáků, odchycených 29.10.2011.

Druhý z ptáků, odchycených 29.10.2011.