Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
/
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 595 143 738
noc 452 29 481
n 1 047 172 1 219
POZNÁMKA
Budníčci menší se na sedle chytají v průběhu celé sezóny, přičemž variabilita jejich zbarvení a velikosti je obrovská. Někteří jsou tak malí, že to i zkušení kroužkovatele nutí k přeměřování a pátrání, o co se vlastně jedná. K tomu přistupuje variabilita chytaných budníčků větších, proto je nutné dát si při určování řady ptáků velký pozor.
VARIABILITA
V noci 9./10.11.2012 byl jako nejpozdnější budníček menší akce kroužkován neobvykle mohutný jedinec, odpovídající některými rysy minimálně hraniční populaci mezi ssp. collybita a ssp. abietinus. Zde je několik fotografií tohoto zvláštního jedince:

FOTOGALERIE

Nejčasnější budníček menší akce, kroužkovaný 20.7.2012; podle stavu opeření jde zřejmě o mladého ptáka.

Křídlo ptáka, kroužkovaného 20.7.2012.

Pták odchycený 1. října 2011.

Křídlo a ocas druhého z ptáků, odchycených 29.10.2011.

První z ptáků, odchycených 29.10.2011.

Druhý z ptáků, odchycených 29.10.2011.