Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 1: Švédsko (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 0.
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
22.09.2014, ČHS 13.05.2016 Ottenby, ŠVÉDSKO 599 d 676 km chycen, kontrolován