Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 1 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 1 510
z toho den 693
z toho noc 817
Rekordní odchyty
denní 08.09.2011 – 36 ex.
10.09.2015 – 18 ex.
24.08.2012 – 15 ex.
noční 07.09.2011 – 107 ex.
08.09.2011 – 107 ex.
27.08.2010 – 36 ex.
Krajní data
nejčasnější - místní ptáci -
nejpozdější 02.11.2020 – 1 ex. (n)
23.10.2016 – 1 ex. (n)
22.10.2016 – 2 ex. (n)
POZNÁMKY
V roce 2011 výrazně vzrostl počet odchycených budníčků větších díky dvěma úspěšným nočním odchytům za velmi intenzívního tahu tohoto druhu - v noci a ráno ze 7./8.9.2011 bylo kroužkováno 143 ex. a v noci a ráno 9./10.9.2011 celkem 108 ex.
URČOVÁNÍ VĚKU A POHLAVÍ
Pohlaví: Podle údajů, zmiňovaných Svenssonem, je možné na základě délky křídla určit pohlaví více než 92% ptáků. U dospělých (+1K) lze určit jako samce ptáky s křídlem 67 a více mm, jako samice s křídlem 65 a méně mm. U mladých ptáků (1K) je tato hranice o 2 mm kratší (tedy 65 resp. 63 mm).
Věk: Mladí ptáci na podzim se nejvíce liší jednolitě žlutavou spodinou, která je u dospělých ptáků bělavá, žlutá barva se objevuje na hrudi ve formě proužkování. V létě mají staří ptáci silně opotřebené letky nebo pelichají, mladí ptáci mají letky nové.
Pelichání: Budníček větší je mezi pěvci unikátní dvojím úplným pelicháním za rok.

Mladý (1K) pták (20.7.2012).

Dospělá (+1K) samice (20.7.2012).

Mladý pták (1K), kroužkovaný 14.7.2012 spolu s dospělou samicí a dalšími pěti sourozenci (?).

Dospělá (+1K) samice (14.7.2012).

Spodina mladého ptáka je spíše jednobarevná, krémová nebo žlutavá. (14.7.2012)

Spodina dospělé samice je spíše bělavá, na hrudi se žlutými proužky (u mladých proužkování chybí, zbarvení je souvislé). (14.7.2012)

Mladý (1K) pták - kresba hrudi, prakticky jednolitě žlutá. (20.7.2012)

Dospělá (+1K) samice - kresba hrudi, spíše se žlutým proužkováním. (20.7.2012)

Křídlo mladého ptáka je v červenci čerstvé, s úplně novými letkami.

Křídlo dospělé samice je silně opotřebované, pelichala letky na zimovišti a k dalšímu pelichání před odletem se chystá.

Čerstvý ocas mladého ptáka.

Opotřebovaný ocas dospělé samice.

PELICHÁNÍ

Dospělá (+1K) samice, kroužkovaná 20.7.2012, pelichá ruční letky - 8 vnějších je starých, devátá je vypadlá (na obou křídlech), desátá nová.

FOTOGALERIE - hnízdní populace

Samec, kroužkovaný 10.5.2011.

Samec, kroužkovaný 26.5.2011.

Křídlo samce z 10.5.2011. Patrný je dobrý určovací znak k rozlišení od budníčka malého - absence vykrojení vnějšího praporu 6. ruční letky (první je malá, vykrojení je tedy na čtyřech).

Ocas samce z 10.5.2011.

Detail opotřebení ručních letek samce, kroužkovaného 29.5.2011.

Ocas samce z 29.5.2011.

Druhý samec, kroužkovaný 26.5.2011.

Samice, kroužkovaná 29.5.2011.

Samec, kroužkovaný 29.5.2011.

Druhý samec, kroužkovaný 29.5.2011.

FOTOGALERIE - odchytová akce

Mladý pták (1K) odchycený 17. září 2011; hruď a břicho jsou nápadně žlutavé.

Dospělý pták (+1K), z titulní fotografie, odchycený 16. října 2010; spodina je bělavá, jen na hrudi jsou stopy žlutého proužkování)

Dospělý pták (+1K), odchycený 16. října 2010.