Odchyty na Červenohorském sedle 2018
s poznámkami k rokům 2010-2017

MENU
Přehled odchycených ptáků (systematický) (final)
Druh
2018
den
2010-2017
den
SUMA
2010-2018
den
noc noc noc
BRODIVÍ
Volavka popelavá (Ardea cinerea) - - 3 - 3 -
- 3 3
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - - 4 - 4 -
- 4 4
VRUBOZOBÍ
Kachna divoká (Anas platyrnyhchos) - - 1 - 1 -
- 1 1
Čírka obecná (Anas crecca) - - 7 - 7 -
- 7 7
DRAVCI
Káně lesní (Buteo buteo) - - 1 1 1 1
- - -
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 6 6 52 51 58 57
- 1 1
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - - 1 1 1 1
- - -
Moták pochop (Circus aeruginosus) - - 2 2 2 2
- - -
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1 1 4 4 5 5
- - -
HRABAVÍ
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 11 1 747 105 758 106
10 642 652
KRÁTKOKŘÍDLÍ
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - - 7 - 7 -
- 7 7
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) - - 6 1 6 1
- 5 5
Chřástal malý (Porzana parva) - - 1 - 1 -
- 1 1
Chřástal polní (Crex crex) - - 7 3 7 3
- 4 4
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - - 5 - 5 -
- 5 5
BAHŇÁCI
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 1 - 9 - 10 -
1 9 10
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 2 - 16 1 18 1
2 15 17
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 1 - 5 - 6 -
1 5 6
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 63 2 554 6 617 8
61 548 609
KUKAČKY
Kukačka obecná (Cuculus canorus) - - 3 - 3 -
- 3 3
MĚKKOZOBÍ
Holub hřivnáč (Columba palumbus) - - 3 3 3 3
- - -
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - - 1 - 1 -
- 1 1
SOVY
Puštík obecný ( Strix aluco ) - - 12 - 12 -
- 12 12
Sýc rousný ( Aegolius funereus ) 3 - 111 - 114 -
3 111 114
Kalous ušatý ( Asio otus ) 6 - 235 1 241 1
6 234 240
Kalous pustovka ( Asio flammeus ) 1 - 18 - 19 -
1 18 19
Kulíšek nejmenší ( Glaucidium passerinum ) 2 - 6 - 8 -
2 6 8
LELCI
Lelek lesní ( Caprimulgus europaeus ) 23 - 180 5 203 5
23 175 198
SROSTLOPRSTÍ
Ledňáček říční ( Alcedo atthis ) - - 4 1 4 1
- 3 3
ŠPLHAVCI
Datel černý ( Dryocopus martius ) - - 9 9 9 9
- - -
Žluna šedá ( Picus canus ) - - 1 1 1 1
- - -
Strakapoud velký ( Dendrocopus major ) 1 1 17 17 18 18
- - -
Strakapoud malý ( Dendrocopus minor ) - - 1 1 1 1
- - -
Krutihlav obecný ( Jynx torquilla ) 1 1 68 49 69 50
- 19 19
PĚVCI
Skřivanovití
Skřivan polní ( Alauda arvensis ) 8 1 963 13 971 14
7 950 957
Skřivan lesní ( Lullula arborea ) 4 1 19 7 23 8
3 12 15
Vlaštovkovití
Vlaštovka obecná ( Hirundo rustica ) - - 1 1 1 1
- - -
Jiřička obecná ( Delichon urbicum ) 1 - 3 2 4 2
1 1 2
Konipasovití
Konipas bílý ( Motacilla alba ) 3 3 18 16 21 19
- 2 2
Konipas luční ( Motacilla flava ) - - 11 4 11 4
- 7 7
Konipas horský ( Motacilla cinerea ) - - 5 5 5 5
- - -
Linduška lesní ( Anthus trivialis ) 67 67 647 597 714 664
- 50 50
Linduška luční ( Anthus pratensis ) 3 3 306 283 309 286
- 23 23
Linduška rudokrká ( Anthus cervinus ) - - 2 - 2 -
- 2 2
Linduška horská ( Anthus spinoletta ) - - 2 2 2 2
- - -
Střízlíkovití
Střízlík obecný ( Troglodytes troglodytes ) 138 67 1 287 772 1 425 839
71 515 586
Pěvuškovití
Pěvuška modrá ( Prunella modularis ) 541 541 4 585 4 579 5 126 5 120
- 6 6
Pěvuška horská ( Prunella montanella ) - - 1 1 1 1
- - -
Ťuhýkovití
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio ) 15 8 343 150 358 158
7 193 200
Ťuhýk šedý ( Lanius excubitor ) - - 3 3 3 3
- - -
Špačkovití
Špaček obecný ( Sturnus vulgaris ) 10 9 788 220 798 229
1 568 569
Žluvovití
Žluva hajní ( Oriolus oriolus ) - - 2 2 2 2
- - -
Krkavcovití
Krkavec velký ( Corvus corax ) - - 1 1 1 1
- - -
Sojka obecná ( Garrulus glandarius ) - - 12 11 12 11
- 1 1
Ořešník kropenatý ( Nucifraga caryocatactes ) - - 1 1 1 1
- - -
Pěnicovití
Rákosník obecný ( Acrocephalus scirpaceus ) 22 10 391 115 413 125
12 276 288
Rákosník zpěvný ( Acrocephalus palustris ) 78 27 586 198 664 225
51 388 439
Rákosník proužkovaný ( Acrocephalus schoenobaenus ) 61 21 1 186 317 1 247 338
40 869 909
Rákosník velký ( Acrocephalus arundinaceus ) 2 2 28 7 30 9
- 21 21
Cvrčilka říční ( Locustella fluviatilis ) 9 1 57 24 66 25
8 33 41
Cvrčilka zelená ( Locustella naevia ) 98 47 936 451 1 034 498
51 485 536
Cvrčilka slavíková ( Locustella luscinioides ) 1 - 13 1 14 1
1 12 13
Sedmihlásek hajní ( Hippolais icterina ) 4 4 122 26 126 30
- 96 96
Sedmihlásek malý ( Iduna caligata ) - - 2 - 2 -
- 2 2
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla ) 165 144 2 063 1 362 2 228 1 506
21 701 722
Pěnice slavíková ( Sylvia borin ) 87 46 1 791 480 1 878 526
41 1 311 1 352
Pěnice hnědokřídlá ( Sylvia communis ) 43 40 446 291 489 331
3 155 158
Pěnice pokřovní ( Sylvia curruca ) 7 5 165 59 172 64
2 106 108
Pěnice vlašská ( Sylvia nisoria ) - - 5 1 5 1
- 4 4
Budníček menší ( Phylloscopus collybita ) 99 94 948 501 1047 595
5 447 452
Budníček větší ( Phylloscopus trochilus ) 79 66 1 165 446 1 244 512
13 719 732
Budníček lesní ( Phylloscopus sibilatrix ) 2 1 124 33 126 34
1 91 92
Budníček zlatohlavý ( Phylloscopus proregulus ) - - 3 1 3 1
- 2 2
Budníček pruhohlavý ( Phylloscopus inornatus ) - - 14 1 14 1
- 13 13
Budníček temný ( Phylloscopus fuscatus ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Budníček tlustozobý ( Phylloscopus schwarzi ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Králíček obecný ( Regulus regulus ) 471 453 8 462 7 977 8 933 8 430
18 485 503
Králíček ohnivý ( Regulus ignicapillus ) 125 125 716 686 841 811
- 30 30
Lejskovití
Lejsek bělokrký ( Ficedula albicollis ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Lejsek černohlavý ( Ficedula hypoleuca ) 98 9 4 457 104 4 555 113
89 4 353 4 442
Lejsek malý ( Ficedula parva ) 1 - 7 3 6 3
1 3 4
Lejsek šedý ( Muscicapa striata ) 3 - 125 17 128 17
3 108 111
Drozdovití
Slavík obecný ( Luscinia megarhynchos ) 11 3 50 19 61 22
8 31 39
Slavík tmavý ( Luscinia luscinia ) 8 2 110 32 118 34
6 78 84
Slavík modráček ( Luscinia svecica ) 5 1 58 2 63 3
4 56 60
Červenka obecná ( Erithacus rubecula ) 2 157 887 34 263 6 292 36 420 7 179
1 270 27 971 29 241
Rehek zahradní ( Phoenicurus phoenicurus ) 51 27 1 148 137 1 199 164
24 1 011 1 035
Rehek domácí ( Phoenicurus ochruros ) 67 39 848 239 915 278
28 609 637
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe ) 8 3 175 2 183 5
5 173 178
Bramborníček černohlavý ( Saxicola rubicola ) - - 57 8 57 8
- 49 49
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra ) 8 2 133 23 141 25
6 110 116
Kos černý ( Turdus merula ) 109 60 1 287 726 1 396 786
49 561 610
Kos horský ( Turdus torquatus ) - - 7 6 7 6
- 1 1
Drozd zpěvný ( Turdus philomelos ) 163 64 2 148 602 2 311 666
99 1 546 1 645
Drozd kvíčala ( Turdus pilaris ) 2 1 111 47 113 48
1 64 65
Drozd brávník ( Turdus viscivorus ) 1 - 5 4 6 4
1 1 2
Drozd cvrčala ( Turdus iliacus ) 9 3 108 38 117 41
6 70 76
Sýkorovití, mlynaříkovití
Sýkora koňadra ( Parus major ) 1 542 1 542 7 380 7 380 8 922 8 922
- - -
Sýkora modřinka ( Cyanistes caeruleus ) 296 296 1 364 1 364 1 660 1 660
- - -
Sýkora babka ( Poecile palustris ) 2 2 9 9 11 11
- - -
Sýkora lužní ( Poecile montanus ) 2 2 32 32 34 34
- - -
Sýkora uhelníček ( Periparus ater ) 168 168 1 644 1 644 1 812 1 812
- - -
Sýkora parukářka ( Lophophanes cristatus ) 2 2 16 16 18 18
- - -
Mlynařík dlouhoocasý ( Aegithalos caudatus ) 10 10 69 69 79 79
- - -
Brhlíkovití, šoupálkovití
Brhlík lesní ( Sitta europaea ) 1 1 18 18 19 19
- - -
Šoupálek dlouhoprstý ( Certhia familiaris ) 9 9 115 110 124 119
- 5 5
Vrabcovití
Vrabec domácí ( Passer domesticus ) - - 2 2 2 2
- - -
Vrabec polní ( Passer montanus ) 1 1 4 4 5 5
- - -
Pěnkavovití
Pěnkava obecná ( Fringilla coelebs ) 209 208 978 978 1 187 1 186
1 - 1
Pěnkava jikavec ( Fringilla montifringilla ) 66 65 396 379 462 444
1 17 18
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes ) 1 - 72 25 73 25
1 47 48
Hýl rudý ( Carpodacus erythrinus ) - - 4 4 4 4
- - -
Hýl obecný ( Pyrrhula pyrrhula ) 45 45 427 423 472 468
- 4 4
Zvonohlík zahradní ( Serinus serinus ) 9 9 42 42 51 51
- - -
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis ) 2 2 88 88 90 90
- - -
Zvonek zelený ( Chloris chloris ) 1 1 58 57 59 58
- 1 1
Konopka obecná ( Linaria cannabina ) 1 1 13 13 14 14
- - -
Čížek lesní ( Spinus spinus ) 66 66 274 273 340 339
- 1 1
Čečetka tmavá ( Acanthis cabaret ) 2 2 34 34 36 36
- - -
Čečetka zimní ( Acanthis flammea ) 1 1 38 38 39 39
- - -
Křivka obecná ( Loxia curvirostra ) 2 2 9 9 11 11
- - -
Strnadovití
Strnad obecný ( Emberiza citrinella ) 9 1 67 44 76 45
8 23 31
Strnad bělohlavý ( Emberiza leucocephalos ) - - 1 1 1 1
- - -
Strnad rákosní ( Emberiza schoeniclus ) 12 8 81 71 93 79
4 10 14
Strnad zahradní ( Emberiza hortulana ) - - 10 3 10 3
- 7 7

CELKEM 7 426 5 344 88 668 41 340 96 094 46 684
2 082 47 328 49 410