Odchyty na Červenohorském sedle 2019
s poznámkami k rokům 2010-2018

MENU
Přehled odchycených ptáků (systematický) (28.10.2019)
Druh
2019
den
2010-2018
den
SUMA
2010-2019
den
noc noc noc
BRODIVÍ
Volavka popelavá (Ardea cinerea) - - 3 - 3 -
- 3 3
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - - 4 - 4 -
- 4 4
VRUBOZOBÍ
Kachna divoká (Anas platyrnyhchos) - - 1 - 1 -
- 1 1
Čírka obecná (Anas crecca) - - 7 - 7 -
- 7 7
DRAVCI
Káně lesní (Buteo buteo) - - 1 1 1 1
- - -
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 8 8 58 57 66 65
- 1 1
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - - 1 1 1 1
- - -
Moták pochop (Circus aeruginosus) - - 2 2 2 2
- - -
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) - - 5 5 5 5
- - -
HRABAVÍ
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 35 10 758 106 793 116
25 652 677
KRÁTKOKŘÍDLÍ
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - - 7 - 7 -
- 7 7
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 1 1 6 1 7 2
- 5 5
Chřástal malý (Porzana parva) - - 1 - 1 -
- 1 1
Chřástal polní (Crex crex) 2 1 7 3 9 4
1 4 5
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 1 - 5 - 6 -
1 5 6
BAHŇÁCI
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) - - 10 - 10 -
- 10 10
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) - - 18 1 18 1
- 17 17
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 2 - 6 - 8 -
2 6 8
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 169 - 617 8 786 8
169 609 778
KUKAČKY
Kukačka obecná (Cuculus canorus) - - 3 - 3 -
- 3 3
MĚKKOZOBÍ
Holub hřivnáč (Columba palumbus) - - 3 3 3 3
- - -
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - - 1 - 1 -
- 1 1
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1 1 - - 1 1
- - -
SOVY
Výr velký ( Bubo bubo ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Puštík obecný ( Strix aluco ) 2 - 12 - 14 -
2 12 14
Sýc rousný ( Aegolius funereus ) 31 - 114 - 145 -
31 114 145
Kalous ušatý ( Asio otus ) 13 - 241 1 254 1
13 240 253
Kalous pustovka ( Asio flammeus ) 4 - 19 - 23 -
4 19 23
Kulíšek nejmenší ( Glaucidium passerinum ) - - 8 - 8 -
- 8 8
LELCI
Lelek lesní ( Caprimulgus europaeus ) 22 2 203 5 225 7
20 198 218
SROSTLOPRSTÍ
Ledňáček říční ( Alcedo atthis ) 1 1 4 1 5 2
- 3 3
ŠPLHAVCI
Datel černý ( Dryocopus martius ) - - 9 9 9 9
- - -
Žluna šedá ( Picus canus ) - - 1 1 1 1
- - -
Strakapoud velký ( Dendrocopus major ) 4 4 18 18 22 22
- - -
Strakapoud malý ( Dendrocopus minor ) 2 2 1 1 3 3
- - -
Krutihlav obecný ( Jynx torquilla ) 9 9 69 50 78 59
- 19 19
PĚVCI
Skřivanovití
Skřivan polní ( Alauda arvensis ) 11 - 971 14 982 14
11 957 968
Skřivan lesní ( Lullula arborea ) 22 20 23 8 45 28
2 15 17
Vlaštovkovití
Vlaštovka obecná ( Hirundo rustica ) - - 1 1 1 1
- - -
Jiřička obecná ( Delichon urbicum ) - - 4 2 4 2
- 2 2
Konipasovití
Konipas bílý ( Motacilla alba ) 12 12 21 19 33 31
- 2 2
Konipas luční ( Motacilla flava ) - - 11 4 11 4
- 7 7
Konipas horský ( Motacilla cinerea ) - - 5 5 5 5
- - -
Linduška lesní ( Anthus trivialis ) 304 301 714 664 1 018 965
3 50 53
Linduška luční ( Anthus pratensis ) 135 133 309 286 444 419
2 23 25
Linduška rudokrká ( Anthus cervinus ) 3 3 2 - 5 3
- 2 2
Linduška horská ( Anthus spinoletta ) - - 2 2 2 2
- - -
Střízlíkovití
Střízlík obecný ( Troglodytes troglodytes ) 131 81 1 425 839 1 556 920
50 586 636
Pěvuškovití
Pěvuška modrá ( Prunella modularis ) 679 669 5 126 5 120 5 805 5 789
10 6 16
Pěvuška horská ( Prunella montanella ) - - 1 1 1 1
- - -
Ťuhýkovití
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio ) 38 29 358 158 396 187
9 200 209
Ťuhýk šedý ( Lanius excubitor ) - - 3 3 3 3
- - -
Špačkovití
Špaček obecný ( Sturnus vulgaris ) 21 11 798 229 819 240
10 569 579
Žluvovití
Žluva hajní ( Oriolus oriolus ) - - 2 2 2 2
- - -
Krkavcovití
Krkavec velký ( Corvus corax ) - - 1 1 1 1
- - -
Sojka obecná ( Garrulus glandarius ) 37 37 12 11 49 48
- 1 1
Ořešník kropenatý ( Nucifraga caryocatactes ) - - 1 1 1 1
- - -
Pěnicovití
Rákosník obecný ( Acrocephalus scirpaceus ) 22 6 413 125 435 131
16 288 304
Rákosník pokřovní ( Acrocephalus dumetorum ) 1 - - - 1 -
1 - 1
Rákosník zpěvný ( Acrocephalus palustris ) 39 14 664 225 703 239
25 439 464
Rákosník proužkovaný ( Acrocephalus schoenobaenus ) 67 17 1 247 338 1 314 355
50 909 959
Rákosník velký ( Acrocephalus arundinaceus ) 1 1 30 9 31 10
- 21 21
Cvrčilka říční ( Locustella fluviatilis ) - - 66 25 66 25
- 41 41
Cvrčilka zelená ( Locustella naevia ) 125 62 1 034 498 1 159 560
63 536 599
Cvrčilka slavíková ( Locustella luscinioides ) 1 - 14 1 15 1
1 13 14
Sedmihlásek hajní ( Hippolais icterina ) 4 3 126 30 130 33
1 96 97
Sedmihlásek malý ( Iduna caligata ) - - 2 - 2 -
- 2 2
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla ) 350 310 2 228 1 506 2 578 1 816
40 722 762
Pěnice slavíková ( Sylvia borin ) 117 61 1 878 526 1 995 587
56 1 352 1 408
Pěnice hnědokřídlá ( Sylvia communis ) 80 69 489 331 569 400
11 158 169
Pěnice pokřovní ( Sylvia curruca ) 23 20 172 64 195 84
3 108 111
Pěnice vlašská ( Sylvia nisoria ) - - 5 1 5 1
- 4 4
Budníček menší ( Phylloscopus collybita ) 172 143 1 047 595 1 219 738
29 452 481
Budníček větší ( Phylloscopus trochilus ) 108 85 1 244 512 1 352 597
23 732 755
Budníček lesní ( Phylloscopus sibilatrix ) 4 3 126 34 130 37
1 92 93
Budníček zlatohlavý ( Phylloscopus proregulus ) - - 3 1 3 1
- 2 2
Budníček pruhohlavý ( Phylloscopus inornatus ) 6 1 14 1 20 2
5 13 18
Budníček temný ( Phylloscopus fuscatus ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Budníček tlustozobý ( Phylloscopus schwarzi ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Králíček obecný ( Regulus regulus ) 558 513 8 933 8 430 9 491 8 943
45 503 548
Králíček ohnivý ( Regulus ignicapillus ) 158 157 841 811 999 968
1 30 31
Lejskovití
Lejsek bělokrký ( Ficedula albicollis ) 2 1 1 - 3 1
1 1 2
Lejsek černohlavý ( Ficedula hypoleuca ) 101 11 4 555 113 4 656 124
90 4 442 4 656
Lejsek malý ( Ficedula parva ) 2 2 7 3 9 5
- 4 4
Lejsek šedý ( Muscicapa striata ) 2 1 128 17 130 18
1 111 112
Drozdovití
Slavík obecný ( Luscinia megarhynchos ) 9 2 61 22 70 24
7 39 46
Slavík tmavý ( Luscinia luscinia ) 8 - 118 34 126 34
8 84 92
Slavík modráček ( Luscinia svecica ) 1 - 63 3 64 3
1 60 61
Červenka obecná ( Erithacus rubecula ) 4 828 797 36 420 7 179 41 248 7 976
4 031 29 241 33 272
Rehek zahradní ( Phoenicurus phoenicurus ) 106 42 1 199 164 1 305 206
64 1 035 1 099
Rehek domácí ( Phoenicurus ochruros ) 127 74 915 278 1 042 352
53 637 690
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe ) 6 2 183 5 189 7
4 178 182
Bramborníček černohlavý ( Saxicola rubicola ) 3 1 57 8 60 9
2 49 51
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra ) 16 8 141 25 157 33
8 116 124
Kos černý ( Turdus merula ) 79 20 1 396 786 1 475 806
59 610 669
Kos horský ( Turdus torquatus ) 1 - 7 6 8 6
1 1 2
Drozd zpěvný ( Turdus philomelos ) 193 51 2 311 666 2 504 717
142 1 645 1 787
Drozd kvíčala ( Turdus pilaris ) 2 2 113 48 115 50
- 65 65
Drozd brávník ( Turdus viscivorus ) 3 3 6 4 9 7
- 2 2
Drozd cvrčala ( Turdus iliacus ) 5 4 117 41 122 45
1 76 77
Sýkorovití, mlynaříkovití
Sýkora koňadra ( Parus major ) 3 222 3 222 8 922 8 922 12 144 12 144
- - -
Sýkora modřinka ( Cyanistes caeruleus ) 752 752 1 660 1 660 2 412 2 412
- - -
Sýkora babka ( Poecile palustris ) - - 11 11 11 11
- - -
Sýkora lužní ( Poecile montanus ) - - 34 34 34 34
- - -
Sýkora uhelníček ( Periparus ater ) 301 301 1 812 1 812 2 113 2 113
- - -
Sýkora parukářka ( Lophophanes cristatus ) 2 2 18 18 20 20
- - -
Mlynařík dlouhoocasý ( Aegithalos caudatus ) 45 45 79 79 124 124
- - -
Brhlíkovití, šoupálkovití
Brhlík lesní ( Sitta europaea ) 9 9 19 19 28 28
- - -
Šoupálek dlouhoprstý ( Certhia familiaris ) 25 25 124 119 149 144
- 5 5
Vrabcovití
Vrabec domácí ( Passer domesticus ) - - 2 2 2 2
- - -
Vrabec polní ( Passer montanus ) 4 4 5 5 9 9
- - -
Pěnkavovití
Pěnkava obecná ( Fringilla coelebs ) 509 509 1 187 1 186 1 696 1 695
- 1 1
Pěnkava jikavec ( Fringilla montifringilla ) 146 146 462 444 608 590
- 18 18
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes ) 10 8 73 25 83 33
2 48 50
Hýl rudý ( Carpodacus erythrinus ) 1 1 4 4 5 5
- - -
Hýl obecný ( Pyrrhula pyrrhula ) 37 37 472 468 509 505
- 4 4
Zvonohlík zahradní ( Serinus serinus ) 20 20 51 51 71 71
- - -
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis ) 17 17 90 90 107 107
- - -
Zvonek zelený ( Chloris chloris ) 8 7 59 58 67 65
1 1 2
Konopka obecná ( Linaria cannabina ) 8 8 14 14 22 22
- - -
Čížek lesní ( Spinus spinus ) 53 52 340 339 393 391
1 1 2
Čečetka tmavá ( Acanthis cabaret ) 1 1 36 36 37 37
- - -
Čečetka zimní ( Acanthis flammea ) - - 39 39 39 39
- - -
Křivka obecná ( Loxia curvirostra ) 2 2 11 11 13 13
- - -
Strnadovití
Strnad obecný ( Emberiza citrinella ) 29 21 76 45 105 66
8 31 39
Strnad bělohlavý ( Emberiza leucocephalos ) - - 1 1 1 1
- - -
Strnad rákosní ( Emberiza schoeniclus ) 24 21 93 79 117 100
3 14 17
Strnad zahradní ( Emberiza hortulana ) - - 10 3 10 3
- 7 7
Strnad luční ( Emberiza calandra ) 2 1 - - 2 1
1 - 1

CELKEM 14 257 9 031 96 094 46 684 110 351 55 715
5 226 49 410 54 636