Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Přehled odchycených ptáků (systematický)
Druh
2022
den
2010-2021
den
SUMA
2010-2022
den
noc noc noc
BRODIVÍ
Volavka popelavá (Ardea cinerea) - - 3 - 3 -
- 3 3
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - - 4 - 4 -
- 4 4
VRUBOZOBÍ
Kachna divoká (Anas platyrnyhchos) - - 1 - 1 -
- 1 1
Čírka obecná (Anas crecca) - - 9 - 9 -
- 9 9
DRAVCI
Káně lesní (Buteo buteo) 1 1 3 3 4 4
- - -
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4 4 74 73 78 77
- 1 1
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - - 1 1 1 1
- - -
Moták pochop (Circus aeruginosus) - - 2 2 2 2
- - -
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) - - 5 5 5 5
- - -
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 1 1 1 1 2 2
- - -
HRABAVÍ
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) - - 1 1 1 1
- - -
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 16 3 836 127 852 130
13 709 722
KRÁTKOKŘÍDLÍ
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - - 8 - 8 -
- 8 8
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) - - 7 2 7 2
- 5 5
Chřástal malý (Porzana parva) - - 1 - 1 -
- 1 1
Chřástal polní (Crex crex) - - 11 4 11 4
- 7 7
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - - 6 - 6 -
- 6 6
BAHŇÁCI
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) - - 11 - 11 -
- 11 11
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 2 - 19 1 21 1
2 18 20
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 3 - 10 - 13 -
3 10 13
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 97 - 926 10 1 023 10
97 916 1 013
KUKAČKY
Kukačka obecná (Cuculus canorus) - - 3 - 3 -
- 3 3
MĚKKOZOBÍ
Holub hřivnáč (Columba palumbus) - - 3 3 3 3
- - -
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - - 1 - 1 -
- 1 1
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2 - 1 - 3 -
2 1 3
SOVY
Výr velký ( Bubo bubo ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Puštík obecný ( Strix aluco ) 1 - 15 - 16 -
1 15 16
Sýc rousný ( Aegolius funereus ) 10 - 219 - 229 -
10 219 229
Kalous ušatý ( Asio otus ) 18 - 290 3 308 3
18 287 305
Kalous pustovka ( Asio flammeus ) 2 - 27 - 29 -
2 27 29
Kulíšek nejmenší ( Glaucidium passerinum ) 1 - 9 1 10 1
1 8 9
LELCI
Lelek lesní ( Caprimulgus europaeus ) 39 - 266 10 304 10
39 255 294
SROSTLOPRSTÍ
Ledňáček říční ( Alcedo atthis ) - - 6 2 6 2
- 4 4
ŠPLHAVCI
Datel černý ( Dryocopus martius ) 1 1 14 14 15 15
- - -
Žluna šedá ( Picus canus ) - - 1 1 1 1
- - -
Strakapoud velký ( Dendrocopus major ) - - 33 33 33 33
- - -
Strakapoud malý ( Dendrocopus minor ) 1 1 3 3 4 4
- - -
Krutihlav obecný ( Jynx torquilla ) 1 1 89 67 90 68
- 22 22
PĚVCI
Skřivanovití
Skřivan polní ( Alauda arvensis ) 9 - 1 028 15 1 037 15
9 1 013 1 022
Skřivan lesní ( Lullula arborea ) 22 16 81 58 103 74
6 23 29
Vlaštovkovití
Vlaštovka obecná ( Hirundo rustica ) - - 1 1 1 1
- - -
Jiřička obecná ( Delichon urbicum ) - - 4 2 4 2
- 2 2
Konipasovití
Konipas bílý ( Motacilla alba ) 2 2 38 36 40 38
- 2 2
Konipas luční ( Motacilla flava ) 1 1 12 5 13 6
- 7 7
Konipas horský ( Motacilla cinerea ) 1 1 8 8 9 9
- - -
Linduška lesní ( Anthus trivialis ) 87 85 1 289 1 229 1 376 1 314
2 60 62
Linduška luční ( Anthus pratensis ) 78 75 567 535 645 610
3 32 35
Linduška rudokrká ( Anthus cervinus ) 1 1 6 3 7 4
- 3 3
Linduška horská ( Anthus spinoletta ) - - 3 3 3 3
- - -
Střízlíkovití
Střízlík obecný ( Troglodytes troglodytes ) 315 95 2 094 1 214 2 409 1 309
220 880 1 100
Pěvuškovití
Pěvuška modrá ( Prunella modularis ) 860 860 7 038 7 020 7 898 7 880
- 18 18
Pěvuška horská ( Prunella montanella ) - - 1 1 1 1
- - -
Ťuhýkovití
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio ) 33 14 423 205 456 219
19 218 237
Ťuhýk šedý ( Lanius excubitor ) - - 3 3 3 3
- - -
Špačkovití
Špaček obecný ( Sturnus vulgaris ) 20 15 878 270 898 285
5 608 613
Žluvovití
Žluva hajní ( Oriolus oriolus ) - - 2 2 2 2
- - -
Krkavcovití
Krkavec velký ( Corvus corax ) - - 1 1 1 1
- - -
Sojka obecná ( Garrulus glandarius ) 2 2 50 49 52 51
- 1 1
Ořešník kropenatý ( Nucifraga caryocatactes ) 2 2 1 1 3 3
- - -
Pěnicovití
Rákosník obecný ( Acrocephalus scirpaceus ) 26 4 499 140 525 144
22 359 381
Rákosník pokřovní ( Acrocephalus dumetorum ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Rákosník zpěvný ( Acrocephalus palustris ) 12 2 739 255 751 257
10 484 494
Rákosník proužkovaný ( Acrocephalus schoenobaenus ) 54 16 1 411 377 1 465 393
38 1 034 1 072
Rákosník velký ( Acrocephalus arundinaceus ) 2 - 31 10 33 10
2 21 23
Cvrčilka říční ( Locustella fluviatilis ) 1 1 70 26 71 27
- 44 44
Cvrčilka zelená ( Locustella naevia ) 63 5 1 311 627 1 374 632
58 684 742
Cvrčilka slavíková ( Locustella luscinioides ) 1 - 16 1 17 1
1 15 16
Sedmihlásek hajní ( Hippolais icterina ) 3 2 139 37 142 39
1 102 103
Sedmihlásek malý ( Iduna caligata ) - - 3 - 3 -
- 3 3
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla ) 188 108 3 003 2 143 3 191 2 251
80 860 940
Pěnice slavíková ( Sylvia borin ) 144 31 2 228 705 2 372 736
113 1 523 1 636
Pěnice hnědokřídlá ( Sylvia communis ) 25 17 660 456 685 473
8 204 212
Pěnice pokřovní ( Sylvia curruca ) 15 4 220 93 235 97
11 127 138
Pěnice vlašská ( Sylvia nisoria ) - - 5 1 5 1
- 4 4
Budníček menší ( Phylloscopus collybita ) 81 56 1 469 913 1 549 968
25 556 581
Budníček větší ( Phylloscopus trochilus ) 52 24 1 473 672 1 525 696
28 801 829
Budníček lesní ( Phylloscopus sibilatrix ) 3 1 142 44 145 45
2 98 100
Budníček zlatohlavý ( Phylloscopus proregulus ) - - 3 1 3 1
- 2 2
Budníček pruhohlavý ( Phylloscopus inornatus ) 3 1 24 3 27 4
2 21 23
Budníček temný ( Phylloscopus fuscatus ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Budníček tlustozobý ( Phylloscopus schwarzi ) 1 - 2 - 3 -
1 2 3
Králíček obecný ( Regulus regulus ) 1 283 1 249 11 160 10 411 12 443 11 660
34 749 783
Králíček ohnivý ( Regulus ignicapillus ) 102 99 1 174 1 139 1 276 1 238
3 35 38
Lejskovití
Lejsek bělokrký ( Ficedula albicollis ) - - 4 1 4 1
- 3 3
Lejsek černohlavý ( Ficedula hypoleuca ) 76 5 5 381 255 5 457 260
71 5 126 5 197
Lejsek malý ( Ficedula parva ) - - 10 5 10 5
- 5 5
Lejsek šedý ( Muscicapa striata ) 8 1 140 20 148 21
7 120 127
Drozdovití
Slavík obecný ( Luscinia megarhynchos ) - - 81 27 81 27
- 54 54
Slavík tmavý ( Luscinia luscinia ) 5 1 132 35 137 36
4 97 101
Slavík modráček ( Luscinia svecica ) 2 - 72 4 74 4
2 68 70
Červenka obecná ( Erithacus rubecula ) 5 251 278 48 560 8 966 53 811 9 244
4 973 39 594 44 567
Rehek zahradní ( Phoenicurus phoenicurus ) 106 16 1 460 260 1 566 276
90 1 200 1 290
Rehek domácí ( Phoenicurus ochruros ) 58 25 1 229 429 1 287 454
33 800 833
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe ) 8 1 198 9 206 10
7 189 196
Bramborníček černohlavý ( Saxicola rubicola ) 5 - 73 11 78 11
5 62 67
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra ) 6 - 177 38 183 38
6 139 145
Kos černý ( Turdus merula ) 118 27 1 706 875 1 826 902
91 831 922
Kos horský ( Turdus torquatus ) 1 - 8 6 9 6
1 2 3
Drozd zpěvný ( Turdus philomelos ) 204 10 2 838 761 3 042 771
194 2 077 2 271
Drozd kvíčala ( Turdus pilaris ) 1 - 132 51 134 51
2 81 83
Drozd brávník ( Turdus viscivorus ) - - 11 8 11 8
- 3 3
Drozd cvrčala ( Turdus iliacus ) 6 5 141 51 147 56
1 90 91
Sýkorovití, mlynaříkovití
Sýkora koňadra ( Parus major ) 1 193 1 193 14 138 14 138 15 331 15 331
- - -
Sýkora modřinka ( Cyanistes caeruleus ) 636 636 3 072 3 072 3 708 3 708
- - -
Sýkora babka ( Poecile palustris ) - - 12 12 12 12
- - -
Sýkora lužní ( Poecile montanus ) 1 1 35 35 36 36
- - -
Sýkora uhelníček ( Periparus ater ) 593 593 2 308 2 308 2 901 2 901
- - -
Sýkora parukářka ( Lophophanes cristatus ) 10 10 27 27 37 37
- - -
Mlynařík dlouhoocasý ( Aegithalos caudatus ) 1 1 151 151 152 152
- - -
Brhlíkovití, šoupálkovití
Brhlík lesní ( Sitta europaea ) 1 1 30 30 31 31
- - -
Šoupálek dlouhoprstý ( Certhia familiaris ) 6 6 165 159 171 165
- 6 6
Vrabcovití
Vrabec domácí ( Passer domesticus ) - - 3 3 3 3
- - -
Vrabec polní ( Passer montanus ) - - 9 9 9 9
- - -
Pěnkavovití
Pěnkava obecná ( Fringilla coelebs ) 123 122 2 120 2 119 2 243 2 241
1 1 2
Pěnkava jikavec ( Fringilla montifringilla ) 67 67 937 916 1 004 983
- 21 21
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes ) 2 1 96 38 98 39
1 58 59
Hýl rudý ( Carpodacus erythrinus ) - - 6 6 6 6
- - -
Hýl obecný ( Pyrrhula pyrrhula ) 24 23 624 618 648 641
1 6 7
Zvonohlík zahradní ( Serinus serinus ) 5 5 93 93 98 98
- - -
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis ) 9 9 138 138 147 147
- - -
Zvonek zelený ( Chloris chloris ) 2 2 73 71 75 73
- 2 2
Konopka obecná ( Linaria cannabina ) 1 1 26 26 27 27
- - -
Čížek lesní ( Spinus spinus ) 64 64 659 657 723 721
- 2 2
Čečetka tmavá ( Acanthis cabaret ) - - 51 51 51 51
- - -
Čečetka zimní ( Acanthis flammea ) - - 54 54 54 54
- - -
Křivka obecná ( Loxia curvirostra ) 3 3 25 25 28 28
- - -
Strnadovití
Strnad obecný ( Emberiza citrinella ) 18 8 194 125 212 133
10 69 79
Strnad bělohlavý ( Emberiza leucocephalos ) - - 1 1 1 1
- - -
Strnad rákosní ( Emberiza schoeniclus ) 9 8 153 127 162 135
1 26 27
Strnad severní ( Calcarius lapponicus ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Strnad zahradní ( Emberiza hortulana ) 1 1 12 3 13 4
- 9 9
Strnad luční ( Emberiza calandra ) - - 2 1 2 1
- 1 1

CELKEM 12 317 5 925 129 798 65 906 142 115 71 831
6 392 63 892 70 284