Odchyty na Červenohorském sedle 2021
s poznámkami k rokům 2010-2020

MENU
Přehled odchycených ptáků (systematický) (02.10.2021)
Druh
2020
den
2010-2019
den
SUMA
2010-2020
den
noc noc noc
BRODIVÍ
Volavka popelavá (Ardea cinerea) - - 3 - 3 -
- 3 3
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - - 4 - 4 -
- 4 4
VRUBOZOBÍ
Kachna divoká (Anas platyrnyhchos) - - 1 - 1 -
- 1 1
Čírka obecná (Anas crecca) - - 7 - 7 -
- 7 7
DRAVCI
Káně lesní (Buteo buteo) - - 1 1 1 1
- - -
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4 4 69 68 73 72
- 1 1
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - - 1 1 1 1
- - -
Moták pochop (Circus aeruginosus) - - 2 2 2 2
- - -
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) - - 5 5 5 5
- - -
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) - - 1 1 1 1
- - -
HRABAVÍ
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) - - 1 1 1 1
- - -
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 8 3 827 124 835 127
5 703 708
KRÁTKOKŘÍDLÍ
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - - 8 - 8 -
- 8 8
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) - - 7 2 7 2
- 5 5
Chřástal malý (Porzana parva) - - 1 - 1 -
- 1 1
Chřástal polní (Crex crex) - - 11 4 11 4
- 7 7
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - - 6 - 6 -
- 6 6
BAHŇÁCI
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 1 - 10 - 11 -
1 10 11
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) - - 19 1 19 1
- 18 18
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) - - 8 - 8 -
- 8 8
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 2 - 858 9 860 9
2 849 851
KUKAČKY
Kukačka obecná (Cuculus canorus) - - 3 - 3 -
- 3 3
MĚKKOZOBÍ
Holub hřivnáč (Columba palumbus) - - 3 3 3 3
- - -
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - - 1 - 1 -
- 1 1
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - - 1 - 1 -
- 1 1
SOVY
Výr velký ( Bubo bubo ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Puštík obecný ( Strix aluco ) 1 - 14 - 15 -
1 14 15
Sýc rousný ( Aegolius funereus ) 50 - 168 - 218 -
50 168 218
Kalous ušatý ( Asio otus ) 1 - 269 1 270 1
1 268 269
Kalous pustovka ( Asio flammeus ) - - 26 - 26 -
- 26 26
Kulíšek nejmenší ( Glaucidium passerinum ) 1 - 8 1 9 1
1 7 8
LELCI
Lelek lesní ( Caprimulgus europaeus ) 15 2 249 8 264 10
13 241 254
SROSTLOPRSTÍ
Ledňáček říční ( Alcedo atthis ) - - 6 2 6 2
- 4 4
ŠPLHAVCI
Datel černý ( Dryocopus martius ) 3 3 11 11 14 14
- - -
Žluna šedá ( Picus canus ) - - 1 1 1 1
- - -
Strakapoud velký ( Dendrocopus major ) 7 7 22 22 29 29
- - -
Strakapoud malý ( Dendrocopus minor ) - - 3 3 3 3
- - -
Krutihlav obecný ( Jynx torquilla ) 9 7 80 60 89 67
2 20 22
PĚVCI
Skřivanovití
Skřivan polní ( Alauda arvensis ) - - 1 015 14 1 015 14
- 1 001 1 001
Skřivan lesní ( Lullula arborea ) 1 1 68 46 69 47
- 22 22
Vlaštovkovití
Vlaštovka obecná ( Hirundo rustica ) - - 1 1 1 1
- - -
Jiřička obecná ( Delichon urbicum ) - - 4 2 4 2
- 2 2
Konipasovití
Konipas bílý ( Motacilla alba ) 2 2 36 34 38 36
- 2 2
Konipas luční ( Motacilla flava ) 1 1 11 4 12 5
- 7 7
Konipas horský ( Motacilla cinerea ) - - 8 8 8 8
- - -
Linduška lesní ( Anthus trivialis ) 116 115 1 167 1 112 1 283 1 227
1 55 56
Linduška luční ( Anthus pratensis ) 9 6 501 472 510 478
3 29 32
Linduška rudokrká ( Anthus cervinus ) - - 6 3 6 3
- 3 3
Linduška horská ( Anthus spinoletta ) - - 3 3 3 3
- - -
Střízlíkovití
Střízlík obecný ( Troglodytes troglodytes ) 38 18 1 921 1 101 1 959 1 119
20 820 840
Pěvuškovití
Pěvuška modrá ( Prunella modularis ) 233 232 6 392 6 375 6 625 6 607
1 17 18
Pěvuška horská ( Prunella montanella ) - - 1 1 1 1
- - -
Ťuhýkovití
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio ) 14 11 409 194 423 205
3 215 218
Ťuhýk šedý ( Lanius excubitor ) - - 3 3 3 3
- - -
Špačkovití
Špaček obecný ( Sturnus vulgaris ) - - 858 258 858 258
- 600 600
Žluvovití
Žluva hajní ( Oriolus oriolus ) - - 2 2 2 2
- - -
Krkavcovití
Krkavec velký ( Corvus corax ) - - 1 1 1 1
- - -
Sojka obecná ( Garrulus glandarius ) - - 49 48 49 48
- 1 1
Ořešník kropenatý ( Nucifraga caryocatactes ) - - 1 1 1 1
- - -
Pěnicovití
Rákosník obecný ( Acrocephalus scirpaceus ) 41 7 458 133 499 140
34 325 359
Rákosník pokřovní ( Acrocephalus dumetorum ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Rákosník zpěvný ( Acrocephalus palustris ) 18 8 721 247 739 255
10 474 484
Rákosník proužkovaný ( Acrocephalus schoenobaenus ) 60 16 1 349 361 1 409 377
44 988 1 032
Rákosník velký ( Acrocephalus arundinaceus ) - - 31 10 31 10
- 21 21
Cvrčilka říční ( Locustella fluviatilis ) 3 - 67 26 70 26
3 41 44
Cvrčilka zelená ( Locustella naevia ) 84 45 1 227 582 1 311 627
39 645 684
Cvrčilka slavíková ( Locustella luscinioides ) - - 16 1 16 1
- 15 15
Sedmihlásek hajní ( Hippolais icterina ) 2 1 137 36 139 37
1 101 102
Sedmihlásek malý ( Iduna caligata ) 1 - 2 - 3 -
1 2 3
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla ) 191 165 2 797 1 972 2 988 2 137
26 825 851
Pěnice slavíková ( Sylvia borin ) 121 75 2 105 628 2 226 703
46 1 477 1 523
Pěnice hnědokřídlá ( Sylvia communis ) 27 19 633 437 660 456
8 196 204
Pěnice pokřovní ( Sylvia curruca ) 9 6 211 87 220 93
3 124 127
Pěnice vlašská ( Sylvia nisoria ) - - 5 1 5 1
- 4 4
Budníček menší ( Phylloscopus collybita ) 39 37 1 395 845 1 434 882
2 550 552
Budníček větší ( Phylloscopus trochilus ) 65 37 1 407 635 1 472 672
28 772 800
Budníček lesní ( Phylloscopus sibilatrix ) 7 3 135 41 142 44
4 94 98
Budníček zlatohlavý ( Phylloscopus proregulus ) - - 3 1 3 1
- 2 2
Budníček pruhohlavý ( Phylloscopus inornatus ) - - 24 3 24 3
- 21 21
Budníček temný ( Phylloscopus fuscatus ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Budníček tlustozobý ( Phylloscopus schwarzi ) - - 2 - 2 -
- 2 2
Králíček obecný ( Regulus regulus ) 42 42 10 715 9 983 10 757 10 025
- 732 732
Králíček ohnivý ( Regulus ignicapillus ) 39 39 1 108 1 073 1 147 1 112
- 35 35
Lejskovití
Lejsek bělokrký ( Ficedula albicollis ) - - 4 1 4 1
- 3 3
Lejsek černohlavý ( Ficedula hypoleuca ) 438 130 4 943 125 5 381 255
308 4 818 5 126
Lejsek malý ( Ficedula parva ) - - 10 5 10 5
- 5 5
Lejsek šedý ( Muscicapa striata ) 2 1 138 19 140 20
1 119 120
Drozdovití
Slavík obecný ( Luscinia megarhynchos ) 7 2 74 25 81 27
5 49 54
Slavík tmavý ( Luscinia luscinia ) 2 1 130 34 132 35
1 96 97
Slavík modráček ( Luscinia svecica ) 4 1 68 3 72 4
3 65 68
Červenka obecná ( Erithacus rubecula ) 662 205 46 662 8 466 47 324 8 671
457 38 196 38 653
Rehek zahradní ( Phoenicurus phoenicurus ) 59 36 1 400 224 1 459 260
23 1 176 1 199
Rehek domácí ( Phoenicurus ochruros ) 11 9 1 177 403 1 188 412
2 774 776
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe ) 1 1 197 8 198 9
- 189 189
Bramborníček černohlavý ( Saxicola rubicola ) 1 - 72 11 73 11
1 61 62
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra ) 8 1 169 37 177 38
7 132 139
Kos černý ( Turdus merula ) 13 3 1 593 840 1 606 843
10 753 763
Kos horský ( Turdus torquatus ) - - 8 6 8 6
- 2 2
Drozd zpěvný ( Turdus philomelos ) 28 10 2 746 743 2 774 753
18 2 003 2 021
Drozd kvíčala ( Turdus pilaris ) 1 - 129 50 130 50
1 79 80
Drozd brávník ( Turdus viscivorus ) - - 10 7 10 7
- 3 3
Drozd cvrčala ( Turdus iliacus ) - - 134 48 134 48
- 86 86
Sýkorovití, mlynaříkovití
Sýkora koňadra ( Parus major ) 99 99 12 459 12 459 12 558 12 558
- - -
Sýkora modřinka ( Cyanistes caeruleus ) 79 79 2 584 2 584 2 663 2 663
- - -
Sýkora babka ( Poecile palustris ) - - 12 12 12 12
- - -
Sýkora lužní ( Poecile montanus ) - - 35 35 35 35
- - -
Sýkora uhelníček ( Periparus ater ) 19 19 2 174 2 174 2 193 2 193
- - -
Sýkora parukářka ( Lophophanes cristatus ) 3 3 23 23 26 26
- - -
Mlynařík dlouhoocasý ( Aegithalos caudatus ) 4 4 137 137 141 141
- - -
Brhlíkovití, šoupálkovití
Brhlík lesní ( Sitta europaea ) 2 2 28 28 30 30
- - -
Šoupálek dlouhoprstý ( Certhia familiaris ) - - 163 157 163 157
- 6 6
Vrabcovití
Vrabec domácí ( Passer domesticus ) - - 2 2 2 2
- - -
Vrabec polní ( Passer montanus ) - - 9 9 9 9
- - -
Pěnkavovití
Pěnkava obecná ( Fringilla coelebs ) 29 29 1 863 1 862 1 892 1 891
- 1 1
Pěnkava jikavec ( Fringilla montifringilla ) 4 4 692 671 696 675
- 21 21
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes ) 1 1 87 33 88 34
- 54 54
Hýl rudý ( Carpodacus erythrinus ) 1 1 5 5 6 6
- - -
Hýl obecný ( Pyrrhula pyrrhula ) 6 5 573 568 579 573
1 5 6
Zvonohlík zahradní ( Serinus serinus ) 1 1 77 77 78 78
- - -
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis ) - - 120 120 120 120
- - -
Zvonek zelený ( Chloris chloris ) - - 71 69 71 69
- 2 2
Konopka obecná ( Linaria cannabina ) - - 25 25 25 25
- - -
Čížek lesní ( Spinus spinus ) 16 16 539 537 555 553
- 2 2
Čečetka tmavá ( Acanthis cabaret ) - - 49 49 49 49
- - -
Čečetka zimní ( Acanthis flammea ) - - 53 53 53 53
- - -
Křivka obecná ( Loxia curvirostra ) - - 25 25 25 25
- - -
Strnadovití
Strnad obecný ( Emberiza citrinella ) 1 1 166 104 167 105
- 62 62
Strnad bělohlavý ( Emberiza leucocephalos ) - - 1 1 1 1
- - -
Strnad rákosní ( Emberiza schoeniclus ) - - 138 114 138 114
- 24 24
Strnad severní ( Calcarius lapponicus ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Strnad zahradní ( Emberiza hortulana ) 1 - 11 3 12 3
1 8 9
Strnad luční ( Emberiza calandra ) - - 2 1 2 1
- 1 1

CELKEM 2 768 1 576 121 511 60 108 124 279 61 684
1 192 61 403 62 595