Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Přehled odchycených ptáků (systematický) (13.08.2022)
Druh
2022
den
2010-2021
den
SUMA
2010-2021
den
noc noc noc
BRODIVÍ
Volavka popelavá (Ardea cinerea) - - 3 - 3 -
- 3 3
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - - 4 - 4 -
- 4 4
VRUBOZOBÍ
Kachna divoká (Anas platyrnyhchos) - - 1 - 1 -
- 1 1
Čírka obecná (Anas crecca) - - 9 - 9 -
- 9 9
DRAVCI
Káně lesní (Buteo buteo) - - 3 3 3 3
- - -
Krahujec obecný (Accipiter nisus) - - 74 73 74 73
- 1 1
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - - 1 1 1 1
- - -
Moták pochop (Circus aeruginosus) - - 2 2 2 2
- - -
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) - - 5 5 5 5
- - -
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) - - 1 1 1 1
- - -
HRABAVÍ
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) - - 1 1 1 1
- - -
Křepelka polní (Coturnix coturnix) - - 836 127 836 127
- 709 709
KRÁTKOKŘÍDLÍ
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - - 8 - 8 -
- 8 8
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) - - 7 2 7 2
- 5 5
Chřástal malý (Porzana parva) - - 1 - 1 -
- 1 1
Chřástal polní (Crex crex) - - 11 4 11 4
- 7 7
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - - 6 - 6 -
- 6 6
BAHŇÁCI
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) - - 11 - 11 -
- 11 11
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) - - 19 1 19 1
- 18 18
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) - - 10 - 10 -
- 10 10
Sluka lesní (Scolopax rusticola) - - 926 10 926 10
- 916 916
KUKAČKY
Kukačka obecná (Cuculus canorus) - - 3 - 3 -
- 3 3
MĚKKOZOBÍ
Holub hřivnáč (Columba palumbus) - - 3 3 3 3
- - -
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - - 1 - 1 -
- 1 1
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - - 1 - 1 -
- 1 1
SOVY
Výr velký ( Bubo bubo ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Puštík obecný ( Strix aluco ) - - 15 - 15 -
- 15 15
Sýc rousný ( Aegolius funereus ) - - 219 - 219 -
- 219 219
Kalous ušatý ( Asio otus ) - - 290 3 290 3
- 287 287
Kalous pustovka ( Asio flammeus ) - - 27 - 27 -
- 27 27
Kulíšek nejmenší ( Glaucidium passerinum ) - - 9 1 9 1
- 8 8
LELCI
Lelek lesní ( Caprimulgus europaeus ) 1 - 266 10 267 10
1 256 257
SROSTLOPRSTÍ
Ledňáček říční ( Alcedo atthis ) - - 6 2 6 2
- 4 4
ŠPLHAVCI
Datel černý ( Dryocopus martius ) - - 14 14 14 14
- - -
Žluna šedá ( Picus canus ) - - 1 1 1 1
- - -
Strakapoud velký ( Dendrocopus major ) - - 33 33 33 33
- - -
Strakapoud malý ( Dendrocopus minor ) 1 1 3 3 4 4
- - -
Krutihlav obecný ( Jynx torquilla ) - - 89 67 89 67
- 22 22
PĚVCI
Skřivanovití
Skřivan polní ( Alauda arvensis ) - - 1 028 15 1 028 15
- 1 013 1 013
Skřivan lesní ( Lullula arborea ) - - 81 58 81 58
- 23 23
Vlaštovkovití
Vlaštovka obecná ( Hirundo rustica ) - - 1 1 1 1
- - -
Jiřička obecná ( Delichon urbicum ) - - 4 2 4 2
- 2 2
Konipasovití
Konipas bílý ( Motacilla alba ) - - 38 36 38 36
- 2 2
Konipas luční ( Motacilla flava ) - - 12 5 12 5
- 7 7
Konipas horský ( Motacilla cinerea ) - - 8 8 8 8
- - -
Linduška lesní ( Anthus trivialis ) 1 1 1 289 1 229 1 290 1 230
- 60 60
Linduška luční ( Anthus pratensis ) - - 567 535 567 535
- 32 32
Linduška rudokrká ( Anthus cervinus ) - - 6 3 6 3
- 3 3
Linduška horská ( Anthus spinoletta ) - - 3 3 3 3
- - -
Střízlíkovití
Střízlík obecný ( Troglodytes troglodytes ) - - 2 094 1 214 2 094 1 214
- 880 880
Pěvuškovití
Pěvuška modrá ( Prunella modularis ) 2 2 7 038 7 020 7 040 7 022
- 18 18
Pěvuška horská ( Prunella montanella ) - - 1 1 1 1
- - -
Ťuhýkovití
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio ) 1 1 423 205 424 206
- 218 218
Ťuhýk šedý ( Lanius excubitor ) - - 3 3 3 3
- - -
Špačkovití
Špaček obecný ( Sturnus vulgaris ) - - 878 270 878 270
- 608 608
Žluvovití
Žluva hajní ( Oriolus oriolus ) - - 2 2 2 2
- - -
Krkavcovití
Krkavec velký ( Corvus corax ) - - 1 1 1 1
- - -
Sojka obecná ( Garrulus glandarius ) - - 50 49 50 49
- 1 1
Ořešník kropenatý ( Nucifraga caryocatactes ) - - 1 1 1 1
- - -
Pěnicovití
Rákosník obecný ( Acrocephalus scirpaceus ) - - 499 140 499 140
- 359 359
Rákosník pokřovní ( Acrocephalus dumetorum ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Rákosník zpěvný ( Acrocephalus palustris ) - - 739 255 739 255
- 484 484
Rákosník proužkovaný ( Acrocephalus schoenobaenus ) - - 1 411 377 1 411 377
- 1 034 1 034
Rákosník velký ( Acrocephalus arundinaceus ) - - 31 10 31 10
- 21 21
Cvrčilka říční ( Locustella fluviatilis ) - - 70 26 70 26
- 44 44
Cvrčilka zelená ( Locustella naevia ) 2 - 1 311 627 1 313 627
2 684 686
Cvrčilka slavíková ( Locustella luscinioides ) - - 16 1 16 1
- 15 15
Sedmihlásek hajní ( Hippolais icterina ) - - 139 37 139 37
- 102 102
Sedmihlásek malý ( Iduna caligata ) - - 3 - 3 -
- 3 3
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla ) 8 - 3 003 2 143 3 011 2 151
- 860 860
Pěnice slavíková ( Sylvia borin ) 3 3 2 228 705 2 231 708
- 1 523 1 523
Pěnice hnědokřídlá ( Sylvia communis ) - - 660 456 660 456
- 204 204
Pěnice pokřovní ( Sylvia curruca ) - - 220 93 220 93
- 127 127
Pěnice vlašská ( Sylvia nisoria ) - - 5 1 5 1
- 4 4
Budníček menší ( Phylloscopus collybita ) 1 1 1 469 913 1 469 913
- 556 556
Budníček větší ( Phylloscopus trochilus ) 1 1 1 473 672 1 474 673
- 801 801
Budníček lesní ( Phylloscopus sibilatrix ) - - 142 44 142 44
- 98 98
Budníček zlatohlavý ( Phylloscopus proregulus ) - - 3 1 3 1
- 2 2
Budníček pruhohlavý ( Phylloscopus inornatus ) - - 24 3 24 3
- 21 21
Budníček temný ( Phylloscopus fuscatus ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Budníček tlustozobý ( Phylloscopus schwarzi ) - - 2 - 2 -
- 2 2
Králíček obecný ( Regulus regulus ) - - 11 160 10 411 11 160 10 411
- 749 749
Králíček ohnivý ( Regulus ignicapillus ) 1 1 1 174 1 139 1 175 1 140
- 35 35
Lejskovití
Lejsek bělokrký ( Ficedula albicollis ) - - 4 1 4 1
- 3 3
Lejsek černohlavý ( Ficedula hypoleuca ) - - 5 381 255 5 381 255
- 5 126 5 126
Lejsek malý ( Ficedula parva ) - - 10 5 10 5
- 5 5
Lejsek šedý ( Muscicapa striata ) - - 140 20 140 20
- 120 120
Drozdovití
Slavík obecný ( Luscinia megarhynchos ) - - 81 27 81 27
- 54 54
Slavík tmavý ( Luscinia luscinia ) - - 132 35 132 35
- 97 97
Slavík modráček ( Luscinia svecica ) - - 72 4 72 4
- 68 68
Červenka obecná ( Erithacus rubecula ) - - 48 560 8 966 48 560 8 966
- 39 594 39 594
Rehek zahradní ( Phoenicurus phoenicurus ) 2 2 1 460 260 1 462 262
- 1 200 1 200
Rehek domácí ( Phoenicurus ochruros ) 2 1 1 229 429 1 231 430
1 800 801
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe ) - - 198 9 198 9
- 189 189
Bramborníček černohlavý ( Saxicola rubicola ) - - 73 11 73 11
- 62 62
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra ) - - 177 38 177 38
- 139 139
Kos černý ( Turdus merula ) - - 1 706 875 1 706 875
- 831 831
Kos horský ( Turdus torquatus ) - - 8 6 8 6
- 2 2
Drozd zpěvný ( Turdus philomelos ) - - 2 838 761 2 838 761
- 2 077 2 077
Drozd kvíčala ( Turdus pilaris ) - - 132 51 132 51
- 81 81
Drozd brávník ( Turdus viscivorus ) - - 11 8 11 8
- 3 3
Drozd cvrčala ( Turdus iliacus ) - - 141 51 141 51
- 90 90
Sýkorovití, mlynaříkovití
Sýkora koňadra ( Parus major ) - - 14 138 14 138 14 138 14 138
- - -
Sýkora modřinka ( Cyanistes caeruleus ) - - 3 072 3 072 3 072 3 072
- - -
Sýkora babka ( Poecile palustris ) - - 12 12 12 12
- - -
Sýkora lužní ( Poecile montanus ) - - 35 35 35 35
- - -
Sýkora uhelníček ( Periparus ater ) 1 1 2 308 2 308 2 309 2 309
- - -
Sýkora parukářka ( Lophophanes cristatus ) - - 27 27 27 27
- - -
Mlynařík dlouhoocasý ( Aegithalos caudatus ) - - 151 151 151 151
- - -
Brhlíkovití, šoupálkovití
Brhlík lesní ( Sitta europaea ) - - 30 30 30 30
- - -
Šoupálek dlouhoprstý ( Certhia familiaris ) - - 165 159 165 159
- 6 6
Vrabcovití
Vrabec domácí ( Passer domesticus ) - - 3 3 3 3
- - -
Vrabec polní ( Passer montanus ) - - 9 9 9 9
- - -
Pěnkavovití
Pěnkava obecná ( Fringilla coelebs ) 1 1 2 120 2 119 2 121 2 120
- 1 1
Pěnkava jikavec ( Fringilla montifringilla ) - - 937 916 937 916
- 21 21
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes ) - - 96 38 96 38
- 58 58
Hýl rudý ( Carpodacus erythrinus ) - - 6 6 6 6
- - -
Hýl obecný ( Pyrrhula pyrrhula ) - - 624 618 924 618
- 6 6
Zvonohlík zahradní ( Serinus serinus ) - - 93 93 93 93
- - -
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis ) 3 3 138 138 141 141
- - -
Zvonek zelený ( Chloris chloris ) - - 73 71 73 71
- 2 2
Konopka obecná ( Linaria cannabina ) - - 26 26 26 26
- - -
Čížek lesní ( Spinus spinus ) - - 659 657 659 657
- 2 2
Čečetka tmavá ( Acanthis cabaret ) - - 51 51 51 51
- - -
Čečetka zimní ( Acanthis flammea ) - - 54 54 54 54
- - -
Křivka obecná ( Loxia curvirostra ) - - 25 25 25 25
- - -
Strnadovití
Strnad obecný ( Emberiza citrinella ) - - 194 125 194 125
- 69 69
Strnad bělohlavý ( Emberiza leucocephalos ) - - 1 1 1 1
- - -
Strnad rákosní ( Emberiza schoeniclus ) - - 153 127 153 127
- 26 26
Strnad severní ( Calcarius lapponicus ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Strnad zahradní ( Emberiza hortulana ) - - 12 3 12 3
- 9 9
Strnad luční ( Emberiza calandra ) - - 2 1 2 1
- 1 1

CELKEM 31 27 129 798 65 906 129 829 65 933
4 63 892 63 896