Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 468 37 505
noc ¨ 4 - 4
n 472 37 509
POZNÁMKA
V průběhu podzimu se chytají především o poznání větší, odlišně se ozývající "trumpeťáci"; nejvíce hýlů se chytalo ve dnech od 29. října do konce odchytu, maximálně 20 ex. (1. listopadu 2010). Rok 2010 byl na hýly výjimečný (bylo kroužkováno celkem 130 ex.), následující roky byly výrazně slabší (2011 - 50 ex., 2012 - 21 ex.). Zajímavostí roku 2012 bylo, že v listopadu začli hýli táhnout i v noci a závěrem sezóny byl jeden hýl v noci 16./17.11.2012 i kroužkován.
FOTOGALERIE

Samec místní populace, odchycený 27. srpna 2011. Tento pták pelichal vnitřní ruční letky.

Stav pelichání ručních letek tohoto samce.

Mladý pták (1K) odchycený 15. srpna 2011, stále bez stopy pelichání na břiše i hlavě, proto neurčitelného pohlaví.

Mladý samec (1K) odchycený 18. září 2011; stále nepřepelichal temenní pera, ale na spodině se již objevila typická samčí pera.

Mladý samec (1K) odchycený ve stejný den, ale v pokročilejším stádiu pelichání temenních per.

Třetí mladý samec (1K) odchycený 18. září 2011, v nejpokročilejším stupni pelichání temene - všimněte si výrazného rozdílu mezi jednotlivými ptáky chycenými ve stejný den.

Mladý samec (1K), kroužkovaný 29.10.2011.

Dospělý (+2K) samec hnízdní populace, kroužkovaný na sedle 26. května 2011.

Dospělý (+1K) samec z noci 16./17.11.2012, poslední pták sezóny.

Křídlo tohoto samce.

Juvenilní pták z 20.7.2012.

Křídlo tohoto ptáka.