Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci

Poznámky: Aktualizováno k 20.03.2021. Klikněte na mapu pro zobrazení podrobností.

Vysvětlivky k mapám. Původ: kroužek = retrap, kosočtverec = cizí kroužkovanec; barva značky, čára: černě - nález v průběhu 1 měsíce od kroužkování (přímý tah), modře - nález do února následujícího roku (předpokládané zimoviště, zeleně, šedá čára - nález do června následujícího roku (předpokládaný zpětný jarní tah), bíle, světlá čára = nález po roce a později.

Křepelka polní
(Coturnix coturnix)

Krahujec obecný
(Accipiter nisus)

Sluka lesní
(Scolopax rusticola)

Bekasina otavní
(Galinago gallinago)

Holub hřivnáč
(Columba palumbus)

Lelek lesní
(Caprimulgus europaeus)

Kalous ušatý
(Asio otus)

Sýc rousný
(Aegolius funereus)

Poštolka obecná
(Falco tinnunculus)

Skřivan polní
(Alauda arvensis)

Pěvuška modrá
(Prunella modularis)

Střízlík obecný
(Troglodytes troglodytes)

Ťuhýk obecný
(Lanius collurio)

Rákosník obecný
(Acrocephalus scirpaceus)

Rákosník zpěvný
(Acrocephalus palustris)

Rákosník proužkovaný
(Acrocephalus schoenobaenus)

Budníček menší
(Phylloscopus collybita)

Budníček větší
(Phylloscopus trochilus)

Králíček obecný
(Regulus regulus)

Pěnice slavíková
(Sylvia borin)

Pěnice pokřovní
(Sylvia curruca)

Lejsek černohlavý
(Ficedula hypoleuca)

Červenka obecná
(Erithacus rubecula)

Rehek zahradní
(Phoenicurus phoenicurus)

Rehek domácí
(Phoenicurus ochruros)

Slavík modráček
(Luscinia svecica)

Kos černý
(Turdus merula)

Drozd zpěvný
(Turdus philomelos)

Drozd kvíčala
(Turdus pilaris)

Drozd cvrčala
(Turdus iliacus)

Mlynařík dlouhoocasý
(Aegithalos caudatus)

Sýkora koňadra
(Parus major)

Sýkora modřinka
(Cyanistes caeruleus)

Sýkora uhelníček
(Periparus ater)

Sojka obecná
(Garrulus glandarius)

Špaček obecný
(Sturnus vulgaris)

Pěnkava obecná
(Fringilla coelebs)

Stehlík obecný
(Carduelis carduelis)

Čížek lesní
(Spinus spinus)

Zvonek zelený
(Chloris chloris)

Hýl obecný
(Pyrrhula pyrrhula)

Zvonohlík zahradní
(Serinus serinus)