Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 109 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 1 023
z toho den 10
z toho noc 1 013
Rekordní odchyty
denní - jen ojediněle -
noční 19.10.2019 – 38 ex.
16.10.2019 – 30 ex.
24.10.2021 – 25 ex.
Krajní data
nejčasnější 05.08.2018 – 1 ex. (n)
18.08.2019 – 1 ex. (n)
19.08.2020 – 1 ex. (n)
nejpozdější 16.11.2014 – 2 ex. (n)
16.11.2020 – 1 ex. (n)
POZNÁMKA
Sluky se staly specialitou odchytů na Červenohorském sedle. Poté, co jsme v roce 2011 vylepšili odchytová stanoviště natažením nových sítí na sjezdovku do tmy pod světlem, počty odchycených sluk se výrazně zvýšily. Sluka je jinak velmi obratný letec, schopný vyhnout se síti na centimetry přesně nebo vystartovat ze země přímo nahoru přes síť.
FOTOGALERIE

Srovnání staré (+1K) a mladé (1K) sluky - starý pták (vzadu) měl o více než 1 cm delší zobák (4.11.2011 večer).

Srovnání staré (+1K) a mladé (1K) sluky - starý pták (vpředu) má mnohem tmavší křídlo díky redukované kresbě, světlé špičky ručních krovek, u mladého ptáka je patrná hranice mezi starými a novými loketními krovkami (4.11.2011 večer).

První sluka lesní, chycená v roce 2011 (v noci ze 7. na 8. září) (foto L. Jonák).

Druhá sluka roku 2011, odchycená do podběráku u světla v noci z 27. na 28. září.

Pták 1K, chycený 9. října 2011 ráno (výrazné proužkování letek a ručních krovek).

Míra Horák kroužkuje svoji sluku (9. října 2011 ráno).

Jirka Vaník a jeho sluka (9. října 2011 ráno).

Stejný pták (9. října 2011 ráno).

Pták 1K (16. října 2011 večer).

Stejný pták - detail velkých krovek, s jasnou hranicí mezi starými a novými pery, typickou pro ptáka 1K.

Jedna z mých sluk (17. října 2011 po půlnoci).

Mladá (1K) sluka, chycená 18.10.2011 večer; dosti tmavě zbarvené letky, přesto nápadné rozhraní starých a mladých velkých krovek a krátký zobák ukazují na mladého ptáka.

Mladá (1K) sluka, chycená 27.10.2011 ráno; typické proužkování loketních letek.

Dospělá (+1K) sluka, chycená 27.10.2011 večer; světlé špičky ručních krovek jiné barvy než skvrnění, čerstvé krajní letky. Tento pták měl bílý osten krajní ruční letky.

Další mladá (1K) sluka, chycená 27.10.2011 večer; krajní čtyři ruční letky jsou otřelé, špičky ručních krovek stejné barvy jako skvrnění.

Mladá (1K) sluka, chycená 27.10.2011 večer, s bílou krajní ruční letkou v levém křídle; pravá byla zbarvená normálně.

Dvě sluky, chycené 29.10.2011 večer.

Franta Zicha kroužkuje svou letošní více než třicátou sluku!