Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 1 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 98
z toho den 98
z toho noc -
Rekordní odchyty
denní 22.10.2016 – 7 ex.
19.10.2013 – 5 ex.
28.10.2021 – 5 ex.
noční - v noci netáhne -
Krajní data
nejčasnější 23.08.2013 – 1 ex.
23.08.2017 – 1 ex.
26.09.2012 – 1 ex.
nejpozdější 02.11.2014 – 1 ex.
02.11.2022 – 1 ex.
31.10.2010 – 1 ex.
PELICHÁNÍ, URČOVÁNÍ VĚKU A POHLAVÍ
Zvonohlíci pelichají jednou do roka, a to v létě/na podzim. Dospělí ptáci pelichají úplně, mladí ptáci obvykle částečně - někteří však mohou přepelichat všechny loketní krovky, terciály a dokonce i ocasní pera. Mladí (1K) ptáci jsou určitělní podle rozdílně starých per v ocase nebo křídle (vždy by měl být patrný rozdíl mezi pery křidélka a kartpálními pery). Samci jsou určitelní podle žlutého neskvrněného čela, hrdla a hrudi; samice mají čelo tmavohnědě proužkované, hruď a hrdlo jsou zelenavě bílé. Někteří jedinci (s proužkovaným čelem a žlutou hrudí) nejsou určitělní.

Velmi matně zbarvená mladá (1K) samice. (29.10.2011)

Mladá samice z 29.9.2012.

Křídlo a ocas stejné samice, s typicky špičatými rýdováky mladých ptáků. (29.10.2011)

Křídlo stejné samice, s nápadným rozhraním mezi adultními krovkami (světlý okraj se náhle směrem ke kořeni zužuje) a dvěma juvenilními (stejně široký okraj), rozhraní označeno šipkou. (29.9.2012)

FOTOGALERIE

Pták ze 4.10.2011.

Pták ze 26.10.2011.