Odchyty na Červenohorském sedle 2017
s poznámkami k rokům 2010-16

MENU
Sponzoring 2017

Červenohorské sedlo - hledáme sponzory pro dlouhodobý výzkumný projekt sledování migrace ptáků

Sledování podzimní migrace přes horské bariéry skýtá unikátní podmínky pro sběr netriviálních údajů o migračním chování živočichů. V České republice je na tento typ výzkumu soustředěn projekt probíhající od roku 2010 na Červenohorském sedle v Jeseníkách, který je svým rozsahem zároveň největší v současnosti probíhající akcí zaměřenou na odchyty a kroužkování ptáků na našem území. Výzkumná akce na Červenohorském sedle se po několika letech optimalizace postupně posouvá i k řešení obecnějších otázek spojených s migrací létajících živočichů a kromě ptáků je zde sledována i migrace netopýrů a nočních motýlů. Rozšíření výzkumných technik s sebou však nese značné finanční náklady, které se v letošní sezóně ještě dramaticky zvýšily v souvislosti s přestavbou lyžařského areálu a s tím spojenou nutností zajistit náhradní základnu pro výzkumný tým: původní základna pronajímaná od Ski Klubu Šumperk bude odstraněna a měly by ji nahradit 2 maringotky, které umožní zvýšení celkového komfortu výzkumníků a také rozšíření zázemí pro plánovanou výuku a zaškolování dalších zájemců o zařazení do našeho týmu dobrovolníků.

Hledáme proto sponzory, kteří by byli ochotni ať už jednorázově či dlouhodobě celou akci finančně podpořit. Potenciální sponzoring jsme schopni v souladu s právními normami smluvně zaštítit tak, aby mohli uplatnit dar jako odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání.

Oplátkou nabízíme inzerci na hojně navštěvovaných webových stránkách akce (http://www.fkcso.cz/chs/index.html), uvedení sponzorství na všech odborných výstupech (konferenční prezentace, odborné a popularizační články), jednak přednostní možnost účasti na odchytové akci - ať už formou exkurzní, či jako pomocník nebo kroužkovatel v případě zájemců s patřičnou kvalifikací či předpoklady.

Za organizační tým projektu výzkumu migrace na Červenohorském sedle

RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK
Kontakt: e- mail: rlucan@centrum.cz
tel. 728 984 767