Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Sponzoring

Červenohorské sedlo - hledáme sponzory pro dlouhodobý výzkumný projekt sledování migrace ptáků

Sledování podzimní migrace přes horské bariéry skýtá unikátní podmínky pro sběr netriviálních údajů o migračním chování živočichů. V České republice je na tento typ výzkumu soustředěn projekt probíhající od roku 2010 na Červenohorském sedle v Jeseníkách, který je svým rozsahem zároveň největší v současnosti probíhající akcí zaměřenou na odchyty a kroužkování ptáků na našem území. Výzkumná akce na Červenohorském sedle se po několika letech optimalizace postupně posouvá i k řešení obecnějších otázek spojených s migrací létajících živočichů a kromě ptáků je zde sledována i migrace netopýrů, vybraných druhů nočních motýlů a v posledních 3 letech i denní migrace pestřenek. Soustavný tříměsíční výzkum s sebou však nese i značné finanční náklady, které jen z menší části hradí přímí účastníci, významnou část financí však zajišťují organizátoři a to často na úkor vlastních zdrojů.

Hledáme proto sponzory, kteří by byli ochotni ať už jednorázově či dlouhodobě celou akci finančně podpořit. Jsme schopni v souladu s právními normami zajistit, aby si dárci mohli uplatnit dar jako odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání.

Oplátkou nabízíme inzerci na hojně navštěvovaných webových stránkách akce (http://www.fkcso.cz/chs/index.html), uvedení sponzorství na všech odborných výstupech (konferenční prezentace, odborné a popularizační články), jednak přednostní možnost účasti na odchytové akci - ať už formou exkurzní, či jako pomocník nebo kroužkovatel v případě zájemců s patřičnou kvalifikací či předpoklady.

Za organizační tým projektu výzkumu migrace na Červenohorském sedle

RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK
Kontakt: e- mail: rlucan@centrum.cz
tel. 728 984 767