Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Puštík obecný (Strix aluco)

Pták, kroužkovaný 23.9.2013
ROK 2010-15 2016 (17.10.) Celkem
den - - -
noc 9 1 10
n 9 1 10
POZNÁMKA
V prvních třech letech akce byli odchyceni celkem čtyři puštíci, konkrétně 20.8.2010 (v noci na atrapu výra), 7.10.2010, 30.10.2011 a 18.8.2012. V následujících letech byli kroužkováni další puštíci: 2013 - 1 ex., 2014 - 3 ex., 2015 - 1 ex., 2016 - 1 ex.