Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den - - -
noc - 1 1
n - 1 1
POZNÁMKA
První a zatím jediná hrdlička zahradní byla kroužkována v noci 14./15. září 2019, chytila se na konci noci kolem 5 hodiny. Šlo zároveň o první zjištění tohoto druhu na sedle. V dřívější době byla jednou zjištěna na tahu přes sousední sedlo Ramzová - 22. října 2016 přelétaly k jihu 3 ex.