Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 3 190
z toho den 2 250
z toho noc 940
Rekordní odchyty
denní 01.08.2019 – 29 ex.
04.10.2014 – 27 ex.
02.08.2012 – 27 ex.
noční 09.09.2011 – 40 ex.
10.10.2013 – 36 ex.
20.09.2017 – 33 ex.
Krajní data
nejčasnější - místní ptáci -
nejpozdější 10.11.2014 – 1 ex. (n)
06.11.2019 – 1 ex. (n)
02.11.2016 – 1 ex.
POZNÁMKY
Používání lepšího světla v roce 2011 a soustředění na letní část sezóny přinesly výrazný nárůst počtu odchycených ptáků. Větší část se chytá na ranním tahu, i když i noční tah je výrazný (105 kroužkovaných ptáků z celkového počtu 260 ex. v letech 2010-2011).
ABNORMÁLNÍ ZBARVENÍ
19.8.2012 byla kroužkována dospělá (+1K) pelichající samice s albinotickými ručními krovkami (2. a 4.-7.).

PELICHÁNÍ
Pěnice černohlavé pelichají u nás po vyhnízdění. Mladí (1K) ptáci pelichají mimo tělních per především různý počet velkých loketních krovek a temenní pera (po začátku tohoto pelichání lze rozlišit pohlaví). Staří (+1K) ptáci pelichají úplně, takže občas vypadají velmi neobvykle. (Další fotky pelichajících ptáků jsou ve fotogalerii.)

Mladý (1K) pták, pelichající loketní krovky (3.8.2012).

Detail křídla stejného ptáka - krajní velká loketní krovka zůstala nepřepelichaná, ostatní chybí.

Dospělý samec (+2K), kroužkovaný 2.8.2012; pelichá vnitřní ruční letky (viz vpravo).

Křídlo stejného samce.

Dospělá (+1K) samice, pelichající letky (20.8.2012).

Křídlo stejné samice - dorůstají krajní ruční letky a vnitřní tři loketní letky.

Křídlo dospělé (+1K) samice, pelichající vnitřní dvě ruční letky (19.8.2012).

Dospělý (+1K), silně reozpelichaný samec (19.8.2012) - detaily viz níže.

Křídlo stejného samce - dorůstají krajní ruční letky a vnější loketní letky (19.8.2012).

Ocas stejného samce se stupňovitě dorůstajícími rýdováky (19.8.2012).

Silně pelichající dospělý (+1K) samec - detaily viz další fotky (17.8.2012).

Křídlo stejného samce - dorůstají vnitřní ruční letky (5), vnější (5) jsou staré (17.8.2012).

Ocas stejného samce - vnitřní rýdováky dorůstají, krajní jsou poslední staré (17.8.2012).

Křídlo pelichajícího ptáka (11.08.2016).

FOTOGALERIE

Dospělý samec (+2K) z hnízdní populace, kontrolovaný 29.5.2011; tento samec byl na sedle kroužkován na podzim 19.9.2010 jako +1K.

Ocas stejného dospělého (+2K) samce (29.5.2011).

Mladý samec (1K) odchycený 27. srpna 2011; přední čelní pera jsou již přepelichaná.

Mladý (1K) samec, pelichající temenní pera (25.8.2011).

Mladý pták (1K), kroužkovaný 27.8.2011. Protože pelichání temene probíhá u mladých ptáků s různým načasováním, není možné určit v této době pohlaví ptáků bez černohnědých per.

Dospělá (+1K) samice, chycená 14. srpna 2011 - stav pelichání ručních, loketních letek a rýdováků, tolik odlišný od uhlazeného vzhledu mladých (1K) ptáků.

Dospělá samice (+1K) odchycená 17. září 2011; i na této fotografii je patrné probíhající pelichání ručních letek.

Detail křídla stejné samice - pták dokončuje pelichání ručních letek (dorůstají krajní) a loketních letek.

Další mladý samec (1K) odchycený 17. září 2011; tento pelichá temenní pera jiným způsobem než samec výše.

Mladý samec (1K), kroužkovaný jako jeden z posledních (29.10.2011).

Křídlo mladého (1K) samce z 29.10.2011, s patrnou hranicí mezi starými a novými velkými loketními krovkami s jinou barvou lemu (viz bílá šipka).

Poslední pták roku 2011 - dospělá (+1K) samice, kroužkovaná 30.10.