Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 526 61 587
noc 1 352 56 1 408
n 1 987 117 1 995
POZNÁMKA
Pěnice slavíková patří spolu s lejskem černohlavým k hlavním nočním druhům, táhnoucím koncem léta. Pokud se vydaří noc s odchytem na světlo, táhnou v jeho kuželu desítky ptáků. Při nejlepší noci z 27. na 28.8.2011 jsme odchytili celkem 208 ptáků (a dalších 9 na ranním rozletu do denních sítí).
URČOVÁNÍ VĚKU
Určování věku pěnic slavíkových je o něco obtížnější než u zbylých tří běžných druhů. Úplné pelichání u nich totiž probíhá na zimovišti před příletem na hnízdiště a proto je opeření starých (+1K) ptáků jen o něco málo otřelejší než u ptáků mladých (1K). Ke všemu mohou někteří dospělí ptáci výjimečně pelichat i letky po hnízdění. Nicméně většinu starých ptáků lze rozlišit podle jemně otřelých špiček ručních letek a především podle otřelých terciál.

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný 22.8.2012. Nápadné jsou dvě silně opotřebované terciály (nejdelší a nejkratší), mezi nimiž výrazně kontrastuje prostřední nová, přepelichaná (viz šipka).

Křídlo stejného ptáka. Špičky ručních letek jsou mírně otřelé, opotřebení je patrné i jako zesvětlení té části špičky, která není na složeném křídle krytá sousední letkou.

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný 16.8.2012. Na rozdíl od předchozího má všechny tři terciály staré, otřelé.

Křídlo stejného ptáka. Špičky ručních letek jsou výrazněji otřelé.

FOTOGALERIE

První pták sezóny, kroužkovaný 15.8.2011.

Jeden z posledních ptáků sezóny, mladý (1K) jedinec, kroužkovaný v noci 28./29.9.2012.