Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 685
z toho den 473
z toho noc 212
Rekordní odchyty
denní 24.08.2012 – 22 ex.
03.08.2016 – 16 ex.
07.09.2015 – 11 ex.
noční 09.09.2011 – 15 ex.
01.09.2020 – 10 ex.
Krajní data
nejčasnější - místní ptáci -
nejpozdější 21.10.2012 – 1 ex. (d)
01.10.2020 – 1 ex. (n)
30.09.2012 – 1 ex. (d)
POZNÁMKY
Zvláštní je, že v roce 2010 nebyla kroužkována ani jedna pěnice hnědokřídlá. Lepší světlo a více kroužkovacích nocí v roce 2011 způsobily úplný obrat. V roce 2011 byli rovněž kroužkováni dva ptáci z místní hnízdní populace, z nichž samec, kroužkovaný zde 26.5. byl kontrolován ještě 14.8.
URČOVÁNÍ POHLAVÍ A VĚKU

Křídlo dospělé (+1K) samice, kroužkované 16.7.2012 - ruční letky jsou silně opotřebené, bez stopy začínajícího pelichání.

Ocas stejné samice s extrémně opotřebovanými středními rýdováky. (16.7.2012)

PELICHÁNÍ

Levé křídlo dospělého (+1K) samce - osm krajních letek je stále starých, desátá nebo devátá je čerstvá. Vnější letky jsou silně opotřebované (14.7.2012).

Pravé křídlo téhož samce, podle něhož je nová letka desátá a devátá teprve vyrůstá, spolu se svou krovkou (14.7.2012).

Levé křídlo dospělé (+1K) samice - šest krajních letek je starých, čtyři vnitřní jsou nové; mimo opotřebení se liší tmavším odstínem. 7.+8. letka dorůstá. (14.7.2012)

Ocas stejné samice - většina rýdováků je starých, ale střední pár je nový, právě dorůstá. (20.7.2012)

FOTOGALERIE

Jeden z 10 mladých (1K) ptáků, kroužkovaných v noci a ráno 28.8.2011.

Dospělý (+1K) samec z titulu, kroužkovaný 14.7.2012; pták pelichal - viz výše.

Samec z hnízdní populace, kroužkovaný 26.5.2011 a kontrolovaný 14.8.2011 (foto z května).

Dospělá (+1K) samice, kroužkovaná 20.7.2012; pták pelichal - viz výše.