Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 1 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 235
z toho den 97
z toho noc 138
Rekordní odchyty
denní 23.08.2012 – 4 ex.
24.08.2012 – 4 ex.
19.09.2012 – 3 ex.
noční 06.09.2016 – 16 ex.
07.09.2011 – 9 ex.
06.09.2020 – 9 ex.
Krajní data
nejčasnější 31.07.2018 – 1 ex. (d)
31.07.2019 – 2 ex. (d)
01.08.2019 – 1 ex. (d)
nejpozdější 04.10.2019 – 1 ex. (n)
03.10.2014 – 2 ex. (n)
30.09.2017 – 1 ex. (d)
URČOVÁNÍ STÁŘÍ, PELICHÁNÍ
Stáří pěnic pokřovních na podzim se nejlépe určuje podle kresby krajních dvou ocasních per - ta jsou u starých ptáků s bílou a rozsáhlejší kresbou, u mladých ptáků jsou spíše zahnědlá. Jako pomocný znak se uvádí světlá kresba v horní části duhovky, což jsme nezaregistrovali. Pelichání probíhá klasicky - dospělí ptáci pelichají v létě úplně, mladí ptáci po vyhnízdění částečně, takže po přepelichání není rozdíl v opotřebování letek.

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný 17.8.2012. I na této fotografii je patrné končící pelichání loketních letek.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný 16.8.2012.

Ocas stejného dospělého ptáka - druhý rýdovák od kraje má širokou bílou špičku, krajní rýdovák má rozsáhlou bílou kresbu - srovnej s mladým ptákem vedle.

Ocas stejného mladého ptáka - na rozdíl od dospělého nemá druhý rýdovák od okraje světlou špičku a krajní rýdovák je z velké části zbarvený bledě šedohnědě. Všimněte si také rozdílu ve tvaru per.

Křídlo stejného dospělého ptáka, dokončujícího pelichání vnitřních loketních letek, ostatní pera jsou už nová.

Křídlo stejného mladého ptáka; je patrný rozdíl v šířce krajních letek a mírný rozdíl ve tvaru špiček ručních krovek.

Křídlo mladého (1K) ptáka z titulní fotografie (3.8.2012).

Ocas mladého (1K) ptáka z titulní fotografie (3.8.2012).

FOTOGALERIE

Jeden ze šesti ptáků, kroužkovaných v noci na 28.8.2011.