Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 64 20 84
noc 108 3 111
n 172 23 195
URČOVÁNÍ STÁŘÍ, PELICHÁNÍ
Stáří pěnic pokřovních na podzim se nejlépe určuje podle kresby krajních dvou ocasních per - ta jsou u starých ptáků s bílou a rozsáhlejší kresbou, u mladých ptáků jsou spíše zahnědlá. Jako pomocný znak se uvádí světlá kresba v horní části duhovky, což jsme nezaregistrovali. Pelichání probíhá klasicky - dospělí ptáci pelichají v létě úplně, mladí ptáci po vyhnízdění částečně, takže po přepelichání není rozdíl v opotřebování letek.

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný 17.8.2012. I na této fotografii je patrné končící pelichání loketních letek.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný 16.8.2012.

Ocas stejného dospělého ptáka - druhý rýdovák od kraje má širokou bílou špičku, krajní rýdovák má rozsáhlou bílou kresbu - srovnej s mladým ptákem vedle.

Ocas stejného mladého ptáka - na rozdíl od dospělého nemá druhý rýdovák od okraje světlou špičku a krajní rýdovák je z velké části zbarvený bledě šedohnědě. Všimněte si také rozdílu ve tvaru per.

Křídlo stejného dospělého ptáka, dokončujícího pelichání vnitřních loketních letek, ostatní pera jsou už nová.

Křídlo stejného mladého ptáka; je patrný rozdíl v šířce krajních letek a mírný rozdíl ve tvaru špiček ručních krovek.

Křídlo mladého (1K) ptáka z titulní fotografie (3.8.2012).

Ocas mladého (1K) ptáka z titulní fotografie (3.8.2012).

FOTOGALERIE

Jeden ze šesti ptáků, kroužkovaných v noci na 28.8.2011.