Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 0.
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 1: Polsko (1).
Datum a místo kroužkování Datum nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
20.10.2019, Rakutowo, kuj.-pomor., POLSKO 26.10.2019, ČHS 6 d 304 km kontrolován