Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 1 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 2 409
z toho den 1 309
z toho noc 1 100
Rekordní odchyty
denní 19.10.2020 – 80 ex.
05.10.2014 – 58 ex.
29.10.2011 – 26 ex.
noční 18.10.2020 – 63 ex.
13.10.2022 – 44 ex.
21.10.2016 – 33 ex.
Krajní data
nejčasnější - místní ptáci -
nejpozdější 18.11.2020 – 1 ex. (d)
17.11.2020 – 2 ex. (n)
15.11.2010 – 2 ex. (d)
POZNÁMKA
V roce 2010 byl nejlepším dnem na střízlíky 16. říjen, kdy se podařilo odchytit 22 ex. (dalších pět se chytilo předchozí noc na světlo). V roce 2011 vrcholil tah 28./29. října, kdy bylo kroužkováno 28 střízlíků v noci a dalších 26 ráno. V roce 2012 nebyl tak silný tah zaznamenán. Nejvýraznější tah byl zachycen v roce 2014, kdy probíhal intenzivní tah střízlíků od 3. do 6. října, ptáci táhli ve dne i v noci. Ve dne 5. října pak bylo kroužkováno celkem 58 střízlíků! Bez odchytů by nebylo možné tah tohoto druhu vůbec zaznamenat, neboť probíhá velmi nenápadně v podrostu.
FOTOGALERIE

Střízlík, odchycený 18. září 2011.

Střízlík, odchycený 1. října 2011.

Křídlo ptáka, kroužkovaného 1.10.2011.

Pták, kroužkovaný 15.10.2011 ráno.

Ptáka, kroužkovaný 29.10.2011; v noci se chytilo celkem 28 ex. a ráno dalších 26 ex.

Pták s deformovaným zobákem, kroužkovaný v noci z 29. na 30.10.2011, evidentně v dobré kondici.

Mladý pták (1K), kroužkovaný 30.10.2011. Na první pohled je nápadný kontrast mezi starými a novými loketními krovkami.

Dospělý pták, kroužkovaný 02.08.2012.

Křídlo stejného ptáka (02.08.2012).