Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 41 4 45
noc 76 1 77
n 117 5 122
POZNÁMKA
Cvrčaly patří k typickým ptákům, protahujícím v závěru sezóny. První cvrčaly byly v jednotlivých letech kroužkovány v těchto datech - 24.10.2010, 19.10.2011 a 18.10.2012. Většina cvrčal protahuje v noci nebo brzy ráno po rozednění.
URČOVÁNÍ VĚKU, PELICHÁNÍ
Cvrčaly pelichají jednou ročně. Dospělí ptáci pelichají úplně po vyhnízdění (obvykle pelichání dokončí do konce IX., tedy před tahem). Mladí (1K) ptáci pelichají částečně, mimo tělní pera, malé a střední krovky přepelichají také vnitřní velké loketní krovky (někteří ptáci mohou přepelichat všechny a navíc některé terciály). Pelichání dokončují rovněž v IX. před započetím tahu. Určení věku je obvykle možné podle zachovaných juvenilních velkých krovek a terciál, u ptáků, kteří již v prvním roce výjimečně přepelichali všechna tato pera je možné mladé ptáky odlišit podle užších a zašpičatělých rýdováků.

Křídlo dospělého ptáka (+1K, kroužkovaný v noci na 29.10.2011); chybí rozhraní mezi různě starými krovkami, terciály jsou rozpitě neostře lemované na špičce.

Křídlo mladého ptáka (1K, kroužkovaný 29.10.2011 ráno); výrazné špičky loketních krovek, ostře oddělené světlé lemy na špičkách terciál.

Křídlo dalšího dospělého (+1K) ptáka, kroužkovaného 25.10.2012 ráno. Krovky bez jakékoliv světlé kresby, dbě delší terciály mají světlejší nekontrastní lemy, které se u dospělých ptáků objevují.

Křídlo mladého ptáka (1K), kroužkovaného v noci 26./27.10.2012. Výrazná hranice mezi čtyřmi juvenilními krovkami s kontrastně světlou špičkou a čtyřmi novými krovkami, které mají nekontrastní lemy a jsou výrazně delší. Dvě terciály s typickou klínovitou skvrnou na špičce.

Ocas dospělého ptáka (+1K, kroužkovaný v noci na 29.10.2011, křídlo viz výše); rýdováky jsou velmi široké.

Ocas mladého ptáka (1K, kroužkovaný 29.10.2011 ráno, křídlo viz výše); rýdováky jsou zašpičatělé.

FOTOGALERIE

Dospělý pták, kroužkovaný v noci na 29.10.2011.

Mladý pták (1K), kroužkovaný 29.10.2011 ráno; proti dospělému nápadné světlé špičky velkých loketních krovek.

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný 25.10.2012 ráno - charakteristické zbarvení boků.

Mladý pták (1K), kroužkovaný 30.10.2011 ráno.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný v noci 26./27.10.2012. Dobře viditelná je jedna nová loketní krovka, výrazně delší a jinak zbarvená (šipka).

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný v noci 25./26.10.2012. Žádná viditelná kresba na krovkách a terciálách.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný v noci 25./26.10.2012.

Dospělý (+1K)pták, kroužkovaný 25.10.2012.