Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Kos černý (Turdus merula)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 786 20 806
noc 610 59 669
n 1 396 79 1 475
POZNÁMKA
Nejvíce kosů černých se chytilo 3. listopadu 2010 (31 ex.). Prakticky každou noc a den se chytají kosi na sklonku října a v listopadu, např. v nocích 28./29.10.2011 - 15 ex., 29./30.10.2011 - 14 ex. + dalších 13 ex. dopoledne. V roce 2012 nastal vrhol průtahu 19.10., kdy bylo dopoledne kroužkováno 18 ex. Nově byl rekordní počet zaznamenán na podzim roku 2015, kdy kosi intenzivně táhli od 24. října; v noci 26./27. října pak bylo kroužkováno celkem 48 ptáků.
FOTOGALERIE

Mladá samice, chycená 28. září 2011.

Křídlo mladého (1K) samce - typické jsou zachovalé juvenilní velké loketní krovky (hnědé se světlými špičkami), ruční krovky a křidélko, které výrazně kontrastují s ostatním opeřením. Střední a vnitřní loketní krovky už jsou přepeřené.

Křídlo mladého (1K) samce z 23.10.2011 - tento pták má vyměněných více velkých loketních krovek.

Křídlo mladé (1K) samice z 23.10.2011 - i u mladých samic bývá hranice mezi starými a novými krovkami výrazná, i když méně, než u samců.

Křídlo mladého (1K) samce z 23.10.2011 - tento pták má vyměněných více velkých loketních krovek.