Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)

ROK 2010-15 2016 (02.11.) Celkem
den 466 48 514
noc 1 255 201 1 456
n 1 721 249 1 970
POZNÁMKA
Během některých nocí táhnou neuvěřitelná kvanta drozdů. Tak v noci 2./3.10.2010 bylo kroužkováno 126 drozdů, načež došly kroužky a bylo nutné kroužkování ukončit! V roce 2011 se tak silná noc neopakovala, pouze jednou přeletovaly desítky až stovky drozdů v mlze za severního větru nevysoko nad sítěmi. Nejvíce bylo kroužkováno 43 ex. v noci 29./30.10. Rok 2012 patřil opět k lepším rokům, drozdi táhli především skoro plynule v období od 8.10. do 20.10., nejvíce bylo kroužkováno v noci 17./18.10. (71 ex. a dalších 37 ex. dopoledne 18.10.).
FOTOGALERIE

Mladý (1K) pták s výraznými světlými špičkami velkých i středních loketních krovek (23.10.2011).

Detail krovek stejného ptáka.

Mladý (1K) pták z 27.10.2011 večer.

Detail krovek stejného ptáka.