Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

Pták kroužkovaný 28.10.2011.
ROK 2010-15 2016 (02.11.) Celkem
den 43 1 44
noc 60 1 61
n 103 2 105
POZNÁMKA
V roce 2011 se podařilo chytit výrazně více kvíčal mimo jiné díky novým slukovkám napříč dolní sjezdovkou, kde se chytaly v noci; chytaly se ale i ráno do světelných sítí. Během nejlepší noci 8./9.11.2011 se chytlo 8 ex., což je ovšem zanedbatelné vzhledem k obrovskému počtu, v jakém kvíčaly především během dne přes sedlo táhnou.
FOTOGALERIE

Samec, kroužkovaný 28.10.2011 ráno jako druhý pták sezóny.

Další pták, kroužkovaný 28.10.2011 ráno.

Mladá (1K) samice, kroužkovaná 5.11.2011 ráno (viz další fotky).

Detail křídla stejného ptáka, s jasnou hranicí mezi starými a novými loketními krovkami (proto 1K).

Detail temene stejného ptáka, s charakteristickým samičím tvarem tmavé kresby (úzká a vybíhající do špičky - srovnej níže).

Detail temene samce z 28.10.2011, s charakteristickou tmavou kresbou per - velmi širokou a nevybíhající do špičky.