Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Kos horský (Turdus torquatus)

Pták kroužkovaný 15.8.2011.
ROK 2010-15 2016 (07.10.) Celkem
den 6 - 6
noc - 1 1
n 6 1 7
POZNÁMKA
Během prvních let akce bylo okroužkováno pouze 5 kosů horských (v roce 2012 žádný), s největší pravděpodobností ptáci z místní populace, čemuž odpovídají data odchytů - 18.9.2010, 15.8.2011, 18.8.2011, 1.9.2011. Pouze poslední pták, kroužkovaný 2.10.2011, by mohl pocházet odjinud, ale může jít také o opožděného místního ptáka. Po dlouhé době byl šestý kos horský kroužkován 16.08.2015, vzhledem k datu šlo zřejmě opět o místního ptáka. Kosi horští byli zaznamenáni na podzim i na nočním tahu, prvního takového ptáka se podařilo odchytit až v noci 01./02.10.2016.