Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Drozd brávník (Turdus viscivorus)

ROK 2010-15 2016 (03.08.) Celkem
den 4 - 4
noc - - -
n 4 - 4
POZNÁMKA
První brávník na sedle byl kroužkovaný 10.09.2011. Další tři brávníci byli chyceni v roce 2014 - jeden 21.10. a dva 25.10.