Stanovisko Faunistické komise ČSO k údajnému výskytu strnada tundrového (Emberiza pallasi) v České republice

Jiří HORÁČEK

V průběhu loňského roku obdržela Faunistická komise ČSO (FK) hlášení o výskytu strnada tundrového (Emberiza pallasi) na vodní nádrži Rozkoš u České Skalice (č.j. FK 28/2013). Verbální popis pozorovaného strnada i okolností pozorování samotného byl doplněn několika fotografiemi v kvalitě, která dobře umožnila posoudit správnost druhového určení. Všichni stávající členové FK také toto hlášení posoudili a napsali svá individuální vyjádření. V prosinci téhož roku pak na základě těchto vyjádření FK informovala pozorovatele o tom, že pozorování údajného strnada tundrového nebylo akceptováno, neboť se – dle jednomyslného názoru všech členů komise – jedná o záměnu se strnadem rákosním (Emberiza schoeniclus). V posouzení bylo samozřejmě také uvedeno, na základě jakých konkrétních znaků FK k tomuto závěru dospěla.

17. ledna letošního roku byl na stránkách Klubu 300 uveřejněn článek, který posouzení FK zpochybnil. Neuvedl sice žádná nová fakta, která by původní určení podpořila (tedy kromě těch, ke kterým se FK ve svém původním zdůvodnění již vyjádřila), ale přinesl několik fotografií údajného strnada tundrového. Tím dal čtenářům možnost zcela nezávisle posoudit druhové určení a také porovnat verbální popis s obrazovou dokumentací. Dva diskusní příspěvky pod článkem (k 22.1.2014) shodně a velmi konsistentně shrnují dva nejdůležitější znaky, pro které byl strnad určen jako strnad rákosní – vypouklý (konvexní) tvar slemene horní čelisti zobáku a zbarvení malých křídelních krovek („raménka“). Druhý jmenovaný znak na většině fotografií není bohužel vůbec patrný, na některých fotografiích šedé zbarvení pochází od per na boku zátylku, na (zřejmě jediné) fotografii je šedé zbarvení této oblasti křídla způsobeno rozfouklými (a tím odhalenými) šedými základy hnědých per (malých křídelních krovek). (Uvedení obrázku juvenilního strnada rákosního - v této věkové kategorii dle opeření ovšem neurčitelného pohlaví - je pro srovnání poněkud zavádějící.)

Důležitou skutečností, která byla v článku uvedena, je zmínka o verdiktu britského ornitologa, který druhové určení strnada tundrového (cituji) „jednoznačně“ potvrdil. Britského kolegu jsme proto kontaktovali a požádali jej o kopii jeho původního stanoviska k fotografiím, které mu byly autorem pozorování poskytnuty (celkem 3). Nechme nyní stranou, nakolik použitý anglický výraz (“…to me your picture looks like…“) vyjadřuje jednoznačnost (nebo jen britskou zdvořilost), v každém případě ale po další mailové korespondenci britský kolega uznal argumenty FK a přiklonil se k jejímu názoru (“I am happy to bow to your decision.“).

Stanovisko FK ČSO k tomuto pozorování tedy zůstává nezměněné, dle názoru komise jde jednoznačně o strnada rákosního.

22. ledna 2014


Příloha 1: fotodokumentace FK 28/2013 (výřezy z originálních fotografií)

Příloha 2: fotografie strnada tundrového (Emberiza pallasi) (autor: Rémi Bigonneau; zdroj: Wikimedia Commons)