Alkoun malý (Alle alle), Little Auk
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 1, 0)

Pozorování alkouna malého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
1 1976-06-14: 1 ex. Ústí nad Labem, UL, ústecký (coll. OVM Teplice) bez FK
Literatura
-