Husice nilská (Alopochen aegyptiaca), Egyptian Goose
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)
n+76×
(n, n, n+76)

Pozorování husice nilské v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
2012
+ 2012-01-02: 1 ex. Všeň, SM, Liberecký (M. Jůna, R. Jůnová) in litt.
+ 2012-01-02: 9 ex. úd. n. Jesenice, Okrouhlá, CH, Karlovarský (M. Liška, M. Pažontka, A. Pažontková) in litt.
Počet pozorovaných ptáků naznačuje, že by se mohlo jednat o rodinku z Duchcova, kde pár vyvedl v roce 2011 právě sedm mláďat.
2011
V roce 2011 zahnízdily na území ČR nejméně tři páry, které vyvedly 14 mláďat.
- 2011-12-25: 1 ad. ex. Prostějov, Drozdovice, PV, olomoucký (M. Kincl, K. Vrtalová, P. Vrtalová) birds.cz
- 2011-11-22 až 2011-12-03: 1 ad. ex. České Budějovice a okolí, CB, Jihočeský (J. Pykal, J. Závora, T. Bodnár a další) birds.cz
- 2011-11.09: 2 ad. ex. Chodov, Louka nad Černou vodou, SO, Karlovarský (M. Horáková) birds.cz
- 2011-09-10: 4 ex. Ražice, ryb. Řežabinec, PI, Jihočeský (M. Frencl) birds.cz
H 2011-08-15: pár se 2 pull. Výškov, Počerady, LN, Ústecký (J. Hodač, M. Šálek) birds.cz
H 2011-07-12 a 2011-08-12: pár se 7 pull./juv. Duchcov, TP, Ústecký (M. Hanzlíková) birds.cz
- 2011-05-kon až 2011-06-26: 6 ex. Strupčice, CV, Ústecý (M. Podhrazský) birds.cz
H 2011-06-26: pár s 5 pull. Chomutov, CV, Ústecký (M. Podhrazský) birds.cz
- 2011-06-21: 1 F Šumvald, OL, Olomoucký (J. Beran) birds.cz
- 2011-06-14: 2 ex. (pár) Kňovice, PB, Středočeský (R. Muláček, J. Veselý) birds.cz
- 2011-06-09: 2 ex. (pár) Klabava, RO, Středočeský (M. Duda) birds.cz
- 2011-05-13 až 2011-07-14: 1-2 ex. Lednické ryb., BV, Jihomoravský (R. Hasilová, L. Dostál) birds.cz
- 2011-04-29: 2 ad. ex. Plzeň, Bolevec, Velký ryb., PM, Plzeňský (J. Víteček) birds.cz
- 2011-04-25: 3 ex. Lenešice, LN, Ústecký (L. Stančo) birds.cz
- 2011-04-25 až 2011-04-29: 1 ex. České Budějovice, řeka Vltava, CB, Jihočeský (M. Pakandl) birds.cz
- 2011-04-21: 1 ex. Dublovice, ryb. Musík, PB, Středočeský (O. Bureš) birds.cz
- 2011-04-21: 1 ad. ex. Staré Sedliště, TC, Plzeňský (Z. Mára) birds.cz
- 2011-03-31: 1 ex. Lednice, Zámecký ryb., BV, Jihomoravský (R. Linhart) birds.cz
- 2011-03-26: 1 ex. Pohořelice, Starý ryb., BO, Jihomoravský (R. Doležal) birds.cz
- 2011-03-12: 1 ex. Vavřinec, Vavřinecký ryb., KH, Středočeský (M. Kavka) in litt.
- 2011-01-16: 2 ex. Tovačov, štěrkovna Troubky, PR, Olomoucký (J. Šafránek a další)
2011-02-08: 2 ex. (pár) Dub nad Moravou, Tučapy, OL, olomoucký (D. Boucný)
2011-03-14 až 2011-07-10: 2 ex. (pár) Tovačov, Hradecký ryb., PR, Olomoucký (L. Greplová, J. Grepl a mnoho dalších)
2011-03-30 až 2011-04-02: další 2 ex. (pár) tamtéž (J. Kačírková, M. Vavřík a FK ČSO)
2011-07-10: další 1 ex. tamtéž (R. Doležal)
birds.cz
Podle všeho se v Tovačově v hnízdní sezóně 2011 zdržovaly dva páry husic nilských; pozorování dvou ptáků po většinu sezóny lze vysvětlit tak, že dva ptáci (samice) seděly na hnízdech. Bohužel se stále nepodařilo hnízdění prokázat, přestože se zde ptáci zdržují již třetí hnízdní sezónu. Kde tráví zimu, nebylo známo, ovšem letos se je podařilo poprvé zjistit už v lednu.
2010
- 2010-12-13 až 2011-02-26: 1 ex. 1/2K Břeclav, řeka Dyje, BV, Jihomoravský (Z. Hubálek, J. Goldman, V. Sajfrt, R. Figura) birds.cz
- 2010-11-23 až 2010-11-25: 2 ex. (pár) Tisová, Bezděkovský ryb., TC, Plzeňský (Z. Mára) birds.cz
- 2010-10-19 až 2010-11-15: 1 ex. Hostivice, ret. nádrž Strnad/ryb. Litovický, PZ, Středočeský (L. Stančo, V. Patrovská) birds.cz
H 2010-10-18: pár s 5 juv. ex. z letošního hnízdění Chomutov, ryb. Kamenný, CV, Ústecký (M. Podhrazský) birds.cz
- 2010-10-10: 1 ex. Praha-Zličín, Dolejší ryb., AA, hl. m. Praha (M. Brejška) birds.cz
- 2010-08-27: 1 M Šumvald, OL, Olomoucký (J. Beran, J. Beranová) birds.cz
- 2010-07-26: 2 ex. Lednice, ryb. Hlohovecký, BV, Jihomoravský (R. Doležal) birds.cz
- 2010-06-05: 1 ex. Lednice, BV, Jihomoravský (L. Novák) birds.cz
- 2010-05-23: 2 ex. Lískovice, JC, Královéhradecký (L. Kadava, S. Vosáhlová) vcpcso.cz
- 2010-05-23: 1 ex. Moravičany, SU, Olomoucký (J. Grepl, L. Greplová) birds.cz
- 2010-05-07: 1 ex. Jaroslavice, Jaroslavický ryb., ZN, Jihomoravský (J. Krejčí) birds.cz
- 2010-05-04: 1 ex. Šumvald, OL, Olomoucký (M. Vavřík)
- 2010-04-28 až 2010-05-05: 3 ex, Opatov, SY, Pardubický (F. Jetmar, J. Beran, M. Janoušek, L. Novák, J. Zelený)
2010-05-06: 1 ex. Žichlínek, UO, Pardubický (P. Moutelík)
vcpcso.cz
- 2010-04-28 až 2010-05-02: 2 ex. (pár) úd. n. Rozkoš, NA, Královéhradecký (J. Vaněk, A. Holub) vcpcso.cz, in litt.
- 2010-04-22: 1 ad. ex. Unhošť, ryb. Bulhar, KL, Středočeský (L. Ševčík) birds.cz
- 2010-04-18: 2 ex. Bor, TC, Plzeňský (L. Schröpfer a exkurze OAG Bayern) birds.cz
- 2010-04-14: 1 ad. ex. Lahošť, TP, Ústecký (J. Vaník, A. Pikešová) birds.cz
- 2010-03-30: 2 ad. ex. Příšovice, Písečák, LB, Liberecký (J. Feřtová)
2010-04-17: 4 ex. Příšovice, Písečák, LB, Liberecký (V. Šťastný)
2010-04-16: 5 ex. Březina, ryb. Žabakor, MB, Středočeský (V. Šťastný)
2010-04-24: 2 ex. Všeň, SM, Liberecký (V. Šťastný)
birds.cz
- 2010-03-22 až 2010-08-14: 2 ex. (pár) Tovačov, Hradecký ryb., PR, Olomoucký (J. Šírek a řada dalších)
2010-08-29: 2 ex. Dub nad Moravou, OL, olomoucký (A. Goebel, P. Vojtěchovský, P. Svoboda)
birds.cz
- 2010-02-14 až 2010-02-21: 4 ex. (2 páry) Ústí nad Labem, UL, Ústecký (B. Pelc, V. Beran) birds.cz
- 2010-02-02: 1 ex. Rakovník, RA, středočeský (T. Padivý) in litt.
2009
- 2009-12-28: 1 ex. Novomlýnské nádrže, střední zdrž, BV, jihomoravský (F. Jetmar a další) cso.cz
- 2009-11-07: 1 ex. ryb. Černiš, CB, jihočeský (M. Pakandl) cso.cz
2009-11-19: 1 ex. Zlivský ryb., CB, jihočeský (J. Vondrka) cso.cz
- 2009-11-13: 8 ex. neupřesněná lokalita, LN, ústecký (L. Slezák) cso.cz
- 2009-05-19: 2 ex. Cheb-Jesenice, CH, karlovarský (J. Ševčík) cso.cz
- 2009-05-18 až 2009-08-18: 1-2 ex. (pár) Tovačov, Hradecký ryb., PR, olomoucký (J. Šírek a řada dalších) in litt., cso.cz
Jedná se o první možné hnízdění na území ČR. Pár se zdržoval na rybníce tři měsíce, bylo pozorováno i páření. Pokud k hnízdění nakonec došlo, bylo neúspěšné. Od 02.08.2009 byl pozorován jediný pták.
- 2009-05-17: 1 ex. Kosičky, Třesický ryb., HK, královéhradecký (L. Kadava) in litt.
2009-06-01 až 2009-06-03: 1 ex. Babice, ryb. Vondránek, HK, královéhradecký (L. Kadava) in litt.
- 2009-04-11: 1 ex. Krucemburk, ryb. Řeka, HB, Vysočina (V. Mikule) cso.cz
- 2009-03-29: 1 ex. Obořiště, ryb. Přívaží, PB, středočeský (J. Veselý) cso.cz
2009-05-06: 1 ex. Dobříš, ryb. Papež, PB, středočeský (K. Čulík)
- 2009-03-25 až 2009-04-05: 1 ex. Vavřinecký ryb., KH, středočeský (M. Kavka, J. Křivský)
- 2009-03-21 až 2009-03-22: 4 ex. Hulín, KM, zlínský (P. Shromáždil, J. Šafránek)
- 2009-03-10 až 2009-03-12: 1 ex. Žichlínek, UO, pardubický (P. Moutelík) in litt., cso.cz
2009-03-13: 3 ex. Svitavy, Dolní ryb., SY, pardubický (P. Zobač) cso.cz
2009-03-18: 3 ad. ex. Opatov, ryb. Hvězda, SY, pardubický (L. Novák) in litt.
2009-03-18: 3 ad. ex. Žichlínek, UO, pardubický (P. Moutelík) in litt.
- 2009-03-16: 1 ex. Mariánské Radčice, MO, ústecký (M. Podhrazský)
- 2009-03-15 až 2009-04-02: 2 ex. (pár) Dolní Benešov, OP, moravskoslezský (J. Stolarczyk, R. Špilák, J. Lenhert, M. Miškovský, J. Stančo)
- 2009-03-13: 2 ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (J. Vaněk) in litt.
2009-04-05: 2 ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (L. Stančo) in litt.
- 2009-02-14: 1 ex. Týnec nad Labem, KO, středočeský (J. Malina)
2008
- 2008-11-16: 1 ex. Starý Vrbenský ryb., CB, jihočeský (M. Pakandl)
2008-12-17: 1 ex. tamtéž (J. Vrána)
2008-12-26 až 2008-12-27: 2 ex. (pár) tamtéž (V. Kubelka, J.Závora, J. Vondrka a další)
- 2008-09-02: 1 ex. úd. n. Skalka, CH, karlovarský (A. Jelínek, T. Jelínková)
- 2008-08-16: 2 ex. ryb. Řežabinec, PI, jihočeský (M. Frencl)
2008-08-29: 1 ex. tamtéž (M. Frencl)
- 2008-05-24: 1 ex. ryb. Horní Machovec, Čejkovice, CB, jihočeský (P. Kovář, V. Kubelka)
2008-05-24: 2 ex. Nový ryb., Čakov, CB, jihočeský (V. Kubelka)
Tato dvě pozorování byla učiněna v rozestupu 3,5 hodiny, není tedy vyloučeno, že se jedná o stejné ptáky, kteří přelétli mezi lokalitami.
- 2008-05-10: 1 ex. Vavřinecký ryb., KH, středočeský (M. Kavka, M. Švarc)
- 2008-05-02: 1 ad. ex. Třesický ryb., Kosičky, HK, královéhradecký (x. Brückner)
- 2008-04-19: 1 ex. Prostřední ryb., Třebářov, SY, pardubický (P. Moutelík)
- 2008-04-15: 3 ex. Krčův ryb., Město Žďár, ZR, Vysočina (J. Kristianová)
- 2008-04-11: 3 ex. Chotouň, KO, středočeský (J. Křivský)
- 2008-03-28: 1 ex. Louky nad Olší, KI, moravskoslezský (M. Haluzík)
- 2008-03-04: 2 ex. (pár) Karviná-St. Město, KI, moravskoslezský (M. Haluzík)
- 2008-03-03: 1 ex. Dolní Dvory, CH, karlovarský (D. Jäger)
Do 2007 s FK
- 2007-04-05: 1 ex. Vavřinec, Vavřinecký ryb., KH, Středočeský (M. Kavka)
2007-04-21: 1 ex. Senetín, ryb. Režný, KH, Středočeský (M. Kavka)
in litt.
- 2003-03-25: 1 ex. Ostrava-Heřmanice, OV, moravskoselzský (J. Stolarczyk) FK 50/2003
- 2002-04-14 až 2002-06-01: 1 ad. ex. Záhlinice, KM, zlínský/Tovačov, PR, olomoucký (A. Goebel) FK 77/2002
- 2002-03-09 1 ex. Dobruška, RK, královéhradecký (V. Volf) FK 43/2002
- 1999-06-07: 2 ex. Vavřinec, Vavřinecký ryb., KH, Středočeský (M. Kavka) in litt.
- 1995-05-16: 1 ex. Jaroslavický ryb., ZN, jihomoravský (D. Horal) FK 8/96
Starší pozorování budou doplněna později.