Hvízdák americký (Anas americana), American Wigeon
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 0, 1)

Pozorování hvízdáka amerického v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
Poznámka: Existuje ještě další věrohodné pozorování ze střední Moravy, které však nebylo FK ČSO nikdy zasláno.
Note: There is one additional record from central Moravia, which has not been submitted.
1 1990-02-10: 1 ad. M Tovačov, PR, olomoucký (L. Doupal) FK 02/90
Literatura
-