Čírka modrokřídlá (Anas discors), Blue-winged Teal
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 0, 1)

Pozorování čírky modrokřídlé v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
1 1996-04-24: ad. M Tovačov, PR, olomoucký (J. Polčák) FK 24/96
Literatura
-