Linduška skalní (Anthus petrosus), Rock Pipit
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 0, 2)

Pozorování lindušky skalní v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
2 2006-01-15: 1 ex. Bohumín, KI, moravskoslezský (J. Šuhaj) FK 05/2006

1 1994-04-03: 1 ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (P. Skřivan) FK 4/95

Zamítnutá pozorování / Rejected records
× 2001-11-04: 1 ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký FK 72/2003

Literatura