Buřňák šedý (Calonectris diomedea), Cory's Shearwater
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(1, 0, 0)

Pozorování buřňáka šedého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
1 1936-05-pol: 1 ex. střelen/shot Olomouc, OL, olomoucký (zachován snímek dokladu/photo of specimen retained) bez FK
Literatura
  • MUSÍLEK J., 1936: První zjištění buřňáka šedého Puffinus kuhlii (Boie) u nás. Sylvia 1: 55-57.