Jespák mořský (Calidris maritima), Purple Sandpiper
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 0, 1)

Pozorování jespáka mořského v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
1 1997-10-04: 1 ex. Bzenec-Přívoz, HO, jihomoravský (K. Šimeček) FK 14/1997
Literatura
-